User Tools

Site Tools


admin:handbok

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
Next revision Both sides next revision
admin:handbok [2017/03/28 11:27]
vol Flyttade in antes text om spamfiltreringen
admin:handbok [2017/08/29 19:30]
tharo [Epost]
Line 141: Line 141:
 </​code>​ </​code>​
 === Läsa epost hemifrån ==== === Läsa epost hemifrån ====
 +Om du vill läsa mail hemma eller på din telefon så kan du komma åt Updates mailservrar med hjälp av följande inställningar:​
 +<​code>​
 +server för inkommande: imap.update.uu.se
 +port för tls: 143 (default)
 +port för ssl: 993 (default)
 +server för utgående: smpt.update.uu.se
 +användarnamn:​ "​ditt-update-användarnamn"​
 +lösen: "​ditt-update-lösen"​
 +</​code>​
  
 ---- ----
admin/handbok.txt · Last modified: 2017/11/02 17:53 by vol