User Tools

Site Tools


admin:handbok

This is an old revision of the document!


Handbok för Unix-datorerna

Update har en mängd olika datorer inom föreningen som driftas av medlemmar och som man kan logga in på om man är medlem. Många av dem köra olika varianter av Unix, och använder en delad kontodatabas. När man går med i föreningen får man ett konto i den databasen, och då kan man logga in på alla de datorerna med ett och samma konto. Detta inkluderar framför allt vår huvudloginserver och arbetsstationerna i T-salen. Allmänt brukar Unix-maskiner anslutas till den delade kontodatabasen om det är meningen att folk ska kunna logga in på dem.

Kontot

Kontot inkluderar en hemkatalog, som servas per NFS från en filserver i hallen och alltså är samma oavsett vilken dator man har loggat in på, samt en epostadress och ett websideutrymme under Updates domän.

Slasken

Förutom sin hemkatalog så har man också utrymme under katalogen /slask/. Där lägger man med fördel saker som tar mycket plats och som man inte blir jätteledsen om de försvinner. Fördelen med slasken är att man har obegränsat utrymme och att vi slipper göra backuper i onödan. Filer man är rädd om ska man dock lägga i sin hemkatalog. Får man ont om utrymme kan man bara be admin om mer.

Under /slask/ finns underkataloger med namn som psilo1 och tricho1. Namnen anger på vilken server katalogerna ligger fysiskt. Siffran i namnet finns ifall en servar har flera slaskutrymmen, men det är det ingen som har för tillfället. Under de olika katalogerna finns sedan kataloger för alla användarna, som har samma namn som användarnamnet. Så har t.ex. användaren bjarni en katalog som heter /slask/tricho1/bjarni/.

Logga in

I T-salen

Via SSH

Låsa terminalen

Epost

Spamfiltrering

Läsa epost hemifrån

Skrivare

WWW

Introduktion till Unix

Maskiner som kräver särskilt konto

En del datorer hos Update är inte anslutna till den delade användardatabasen. En del av dem är ändå avsedda för alla användare att logga in på, men de kör operativsystem som inte med lätthet kan dela konton med Unix-system. T.ex. har Magica egna konton, och Krille skulle ha det när den har bootat NetBSD, om bara BQT orkade fixa det! VMS-maskinerna delar inte konton och hemkataloger med Unix-maskinerna idag.

Vill man ha ett konto på en maskin som man inte kan använda sitt vanliga konto på så är det bara att prata med nån som är admin på maskinen.

admin/handbok.1460557457.txt.gz · Last modified: 2016/04/13 16:24 by bjarni