User Tools

Site Tools


admin:handbok

This is an old revision of the document!


Handbok för Unix-datorerna

Update har en mängd olika datorer inom föreningen som driftas av medlemmar och som man kan logga in på om man är medlem. Många av dem köra olika varianter av Unix, och använder en delad kontodatabas. När man går med i föreningen får man ett konto i den databasen, och då kan man logga in på alla de datorerna med ett och samma konto. Detta inkluderar framför allt vår huvudloginserver och arbetsstationerna i T-salen. Allmänt brukar Unix-maskiner anslutas till den delade kontodatabasen om det är meningen att folk ska kunna logga in på dem.


Kontot

Kontot inkluderar en hemkatalog, som servas per NFS från en filserver i hallen och alltså är samma oavsett vilken dator man har loggat in på, samt en epostadress och ett websideutrymme under Updates domän.


Logga in

I T-salen

I T-salen finns tre sorters maskiner man kan logga in på:

 • X-terminalerna
  Det är de små PC-datorerna som hänger under eller står på borden i mitten av rummet. De har namn som är olika kryddor: Oregano, Basilika, osv. När man slår på skärmen möts man av en chooser som listar namnen på ett antal olika datorer man kan logga in på. Dubbelklicka på ett namn för att välja en dator. I listan finns:
  • Datorn själv
   Den kör NetBSD (som är en Unix-variant). Den är ganska långsam och har lite minne, och din hemkatalog är monterad över långsamt nät. Det finns ingen lokal disk. Fördelen är att du får lokal grafik (dvs grafiken går inte över nätet, så den blir snabbare). Du belastar heller inte någon loginserver som andra användare är inloggade på, men det spelar sällan någon roll eftersom Tricholoma har gott om kärnor att köra på. Notera att om du använder mer minne än det finns i maskinen (cirka 512 eller 768 megabyte) så kommer den att swappa över nätet.
  • Updates loginservrar
   Mest relevant är Tricholoma, vår huvudloginserver. Den kör Linux på PC-hårdvara. Det här är det vanligaste loginalternativet. Loggar du in på en av dessa servrar fungerar datorn du sitter vid bara som X-terminal, dvs den hanterar skärm, mus, och tangentbord, men du är inloggad och kör dina program på en dator som står någon annan stans.
  • Vissa av IT-institutionens loginservrar
   För att logga in på dessa behöver du ha ett konto hos IT-institutionen. Det är det kontot du får som student. Loggar du in på de här maskinerna fungerar det i stort sett som om du satt i en av IT-institutionens datasalar.
 • Omphalotus
  Detta är en Linux-arbetsstation som administreras av lidbjork med särskild inriktning på grafiskt arbete. Fördelen med att logga in här är att du får lokal (snabb) grafik, två skärmar, samt åtkomst till USB och DVD-spelare. För installation och uppgradering av mjukvara samt rapportering av problem, kontakta i första hand lidbjork.
 • Text-terminaler
  Sådana finns också en eller flera i T-salen, lite varierande antal och sort. Ofta står de på ett litet rullbord. De kan heta VT510 eller VT320, eller kanske Tektronix 4014. Här loggar man in om man är en äkta vintage-datahacker.

Via SSH

Man kan också logga in på Updates loginservrar via Internet om man befinner sig nån annan stans än i T-salen. Då använder man SSH.

Linux, OSX, och andra Unix-system

I Unix skriver man helt enkelt följande kommando i ett terminalfönster:

ssh dittnamn@datornamn.update.uu.se

Ersätt dittnamn med ditt användarnamn hos Update, och datornamn med namnet på servern du vill logga in på. Om du inte vet vilken server du vill logga in på, så vill du logga in på User.update.uu.se. :)

Om du vill kunna köra grafiska program kan du lägga till -X:

ssh -X dittnamn@datornamn.update.uu.se

Detta slår på “X-forwarding”. Observera att grafiska program kommer att gå långsamt, eftersom all grafik måste färdas över nätet. Inte alla maskiner som tillåter SSH-login stödjer X-forwarding.

Windows

I Windows kan man använda programmet PuTTY, som finns att ladda ner här.

Precis som i Unix så anger du ditt användarnamn samt namnet på servern du vill logga in på, på formen datornamn.update.uu.se. Dessa skrivs in i därtill avsedda fält i det fönster som kommer upp när man kör igång PuTTY. Vet du inte vilken server du vill logga in på, skriv User.update.uu.se.


Låsa terminalen


Epost

Spamfiltrering

Läsa epost hemifrån


Skrivare


WWW


Slasken

Förutom sin hemkatalog så har man också utrymme under katalogen /slask/. Där lägger man med fördel saker som tar mycket plats och som man inte blir jätteledsen om de försvinner. Fördelen med slasken är att man har obegränsat utrymme och att vi slipper göra backuper i onödan. Filer man är rädd om ska man dock lägga i sin hemkatalog. Får man ont om utrymme kan man bara be admin om mer.

Under /slask/ finns underkataloger med namn som psilo1 och tricho1. Namnen anger på vilken server katalogerna ligger fysiskt. Siffran i namnet finns ifall en servar har flera slaskutrymmen, men det är det ingen som har för tillfället. Under de olika katalogerna finns sedan kataloger för alla användarna, som har samma namn som användarnamnet. Så har t.ex. användaren bjarni en katalog som heter /slask/tricho1/bjarni/.


Introduktion till Unix


Maskiner som kräver särskilt konto

En del datorer hos Update är inte anslutna till den delade användardatabasen. En del av dem är ändå avsedda för alla användare att logga in på, men de kör operativsystem som inte med lätthet kan dela konton med Unix-system. T.ex. har Magica egna konton, och Krille skulle ha det när den har bootat NetBSD, om bara BQT orkade fixa det! VMS-maskinerna delar inte konton och hemkataloger med Unix-maskinerna idag.

Vill man ha ett konto på en maskin som man inte kan använda sitt vanliga konto på så är det bara att prata med nån som är admin på maskinen.

admin/handbok.1461123139.txt.gz · Last modified: 2016/04/20 05:32 by bjarni