User Tools

Site Tools


admin:handbok

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
Next revision
Previous revision
admin:handbok [2016/04/20 06:31]
bjarni [Den grafiska miljön]
admin:handbok [2018/09/20 16:19] (current)
vol Avsnitt om att forwarda epost.
Line 1: Line 1:
 ===== Handbok för Unix-datorerna ===== ===== Handbok för Unix-datorerna =====
  
-Update har en mängd olika datorer inom föreningen som driftas av medlemmar och som man kan logga in på om man är medlem. Många av dem köra olika varianter av Unix, och använder en delad kontodatabas. När man går med i föreningen får man ett konto i den databasen, och då kan man logga in på alla de datorerna med ett och samma konto. Detta inkluderar framför allt vår [[.maskiner:user|huvudloginserver]] och arbetsstationerna i [[lokaler:T-salen]]. Allmänt brukar Unix-maskiner anslutas till den delade kontodatabasen om det är meningen att folk ska kunna logga in på dem.+Update har en mängd olika datorer inom föreningen som driftas av medlemmar och som man kan logga in på om man är medlem. Många av dem kör olika varianter av Unix, och använder en delad kontodatabas. När man går med i föreningen får man ett konto i den databasen, och då kan man logga in på alla de datorerna med ett och samma konto. Detta inkluderar framför allt vår [[.maskiner:user|huvudloginserver]] och arbetsstationerna i [[lokaler:T-salen]]. Allmänt brukar Unix-maskiner anslutas till den delade kontodatabasen om det är meningen att folk ska kunna logga in på dem.
  
 ---- ----
Line 19: Line 19:
   * **[[admin:maskiner:netbsd-t-salen|X-terminalerna]]**\\ Det är de små PC-datorerna som hänger under eller står på borden i mitten av rummet. De har namn som är olika kryddor: Oregano, Basilika, osv. När man slår på skärmen möts man av en //chooser// som listar namnen på ett antal olika datorer man kan logga in på. Dubbelklicka på ett namn för att välja en dator. I listan finns:   * **[[admin:maskiner:netbsd-t-salen|X-terminalerna]]**\\ Det är de små PC-datorerna som hänger under eller står på borden i mitten av rummet. De har namn som är olika kryddor: Oregano, Basilika, osv. När man slår på skärmen möts man av en //chooser// som listar namnen på ett antal olika datorer man kan logga in på. Dubbelklicka på ett namn för att välja en dator. I listan finns:
     * **Datorn själv**\\ Den kör NetBSD (som är en Unix-variant). Den är ganska långsam och har lite minne, och din hemkatalog är monterad över långsamt nät. Det finns ingen lokal disk. Fördelen är att du får lokal grafik (dvs grafiken går inte över nätet, så den blir snabbare). Du belastar heller inte någon loginserver som andra användare är inloggade på, men det spelar sällan någon roll eftersom [[admin:maskiner:Tricholoma]] har gott om kärnor att köra på. Notera att om du använder mer minne än det finns i maskinen (cirka 512 eller 768 megabyte) så kommer den att swappa //över nätet//.     * **Datorn själv**\\ Den kör NetBSD (som är en Unix-variant). Den är ganska långsam och har lite minne, och din hemkatalog är monterad över långsamt nät. Det finns ingen lokal disk. Fördelen är att du får lokal grafik (dvs grafiken går inte över nätet, så den blir snabbare). Du belastar heller inte någon loginserver som andra användare är inloggade på, men det spelar sällan någon roll eftersom [[admin:maskiner:Tricholoma]] har gott om kärnor att köra på. Notera att om du använder mer minne än det finns i maskinen (cirka 512 eller 768 megabyte) så kommer den att swappa //över nätet//.
-    * **Updates loginservrar**\\ Mest relevant är [[admin:maskiner:Tricholoma]], vår huvudloginserver. Den kör Linux på PC-hårdvara. Det här är det vanligaste loginalternativet. Loggar du in på en av dessa servrar fungerar datorn du sitter vid bara som X-terminal, dvs den hanterar skärm, mus, och tangentbord, men du är inloggad och kör dina program på en dator som står någon annan stans.+    * **Updates loginservrar**\\ Loggar du in på en av dessa servrar fungerar datorn du sitter vid bara som X-terminal, dvs den hanterar skärm, mus, och tangentbord, men du är inloggad och kör dina program på en dator som står någon annan stans. Mest relevant är [[admin:maskiner:Tricholoma]], vår huvudloginserver. Den kör Linux på PC-hårdvara. Det här är det vanligaste loginalternativet.
     * **Vissa av IT-institutionens loginservrar**\\ För att logga in på dessa behöver du ha ett konto hos IT-institutionen. Det är det kontot du får som student. Loggar du in på de här maskinerna fungerar det i stort sett som om du satt i en av IT-institutionens datasalar.     * **Vissa av IT-institutionens loginservrar**\\ För att logga in på dessa behöver du ha ett konto hos IT-institutionen. Det är det kontot du får som student. Loggar du in på de här maskinerna fungerar det i stort sett som om du satt i en av IT-institutionens datasalar.
   * **[[admin:maskiner:Omphalotus]]**\\ Detta är en Linux-arbetsstation som administreras av ''lidbjork'' med särskild inriktning på grafiskt arbete. Fördelen med att logga in här är att du får lokal (snabb) grafik, två skärmar, samt åtkomst till USB och DVD-spelare. För installation och uppgradering av mjukvara samt rapportering av problem, kontakta i första hand [[lidbjork@update.uu.se|lidbjork]].   * **[[admin:maskiner:Omphalotus]]**\\ Detta är en Linux-arbetsstation som administreras av ''lidbjork'' med särskild inriktning på grafiskt arbete. Fördelen med att logga in här är att du får lokal (snabb) grafik, två skärmar, samt åtkomst till USB och DVD-spelare. För installation och uppgradering av mjukvara samt rapportering av problem, kontakta i första hand [[lidbjork@update.uu.se|lidbjork]].
Line 84: Line 84:
  
 ==== Låsa terminalen ==== ==== Låsa terminalen ====
 +
 +Om du går ifrån terminalen när du är inloggad är det viktigt att du låser den. Om du kör default-XFCE-sessionen kan du klicka på "Lock" i menyn längst upp till höger på skärmen. Andra fönsterhanterare har låskommandot på andra ställen. Om det saknas helt kan du lägga till det i någon meny eller som kortkommando. Fönsterhanterare ska med fördel konfigureras som man själv vill ha dem. Läs din fönsterhanterares dokumentation.
 +
 +Kommandot som i själva verket körs för att låsa terminalen är:
 +
 +<code>
 +xscreensaver-command -lock
 +</code>
 +
 +Detta är alltså det kommando du lägger in i någon lämplig meny om det saknas i din fönsterhanterare. Kommandot kan givetvis också köras direkt i en terminal. För att det ska gå att låsa terminalen måste ''xscreensaver'' först vara igång i bakgrunden. Detta program startas av XFCE vid login, och om du skriver din egen ''.xsession'' bör du starta ''xscreensaver'' där.
 +
 +''xscreensaver'' är också som namnet antyder ett skärmsläckarprogram, och kan låsa terminalen automatiskt vid inaktivitet. Det har ett antal olika skärmsläckare inbyggda. Du kan köra kommandot ''xscreensaver-demo'' för att bläddra mellan dem och välja vilka som ska visas, samt konfigurera ''xscreensaver''.
  
 ---- ----
Line 90: Line 102:
  
 === Spamfiltrering === === Spamfiltrering ===
 +Epost hos Update kommer precis som i övriga världen att bestå av spam i större eller mindre grad. Alla brev scannas av Amavis och ges en poängsumma. Utifrån denna summa kan du själv välja vad som görs med ditt brev.
  
 +För att lista de inställningar just du har kan du inloggad på något av Updates system köra
 +
 +<code>
 +ldapsearch uid=<username>
 +</code>
 +
 +Då ser du där en massa information om ditt konto i Updates LDAP-träd. Av intresse för spam är tre rader som innehåller:
 +
 +<code>
 +amavisSpamTagLevel: <nummer>
 +amavisSpamTag2Level: <nummer>
 +amavisSpamKillLevel: <nummer>
 +</code>
 +
 +Det första värdet är vid hur många poäng som brevet får en tag som spam. Denna kan du sedan använda för att med t.ex. procmail eller annat verktyg filtrera undan brevet. Intressantast är dock kanske det tredje värdet. Vid denna nivå kastas brevet oläst och du slipper se det. Vilka värden som passar dig provas bäst fram utifrån ditt empiriska underlag.
 +
 +För att ändra dessa värden använder du ldapmodify. Skapa en fil som nedan som spam.ldif
 +
 +<code>
 +dn: uid=<username>,ou=People,dc=Update,dc=UU,dc=SE
 +changetype: modify
 +replace: amavisSpamKillLevel
 +amavisSpamKillLevel: 4
 +</code>
 +
 +Sedan modifierar du ditt värde med:
 +
 +<code>
 +ldapmodify -xWD uid=<username>,ou=People,dc=Update,dc=UU,dc=SE -f spam.ldif
 +
 +-D det Distinguished Name du ska binda till
 +
 +-W simple authetication prompt, istället för att ange på kommandoraden
 +
 +-x simple authetication
 +</code>
 === Läsa epost hemifrån ==== === Läsa epost hemifrån ====
 +Om du vill läsa mail hemma eller på din telefon så kan du komma åt Updates mailservrar med hjälp av följande inställningar:
 +<code>
 +server för inkommande: imap.update.uu.se
 +port för tls: 143 (default)
 +port för ssl: 993 (default)
 +server för utgående: smtp.update.uu.se
 +port för starttls: 587 (default)
 +användarnamn: "ditt-update-användarnamn"
 +lösen: "ditt-update-lösen"
 +</code>
  
 +=== Vidareskicka din Updatepost till annan adress ===
 +Om du hellre önskar att skicka all post till din Updateadress vidare till en annan adress så kan du göra detta med hjälp av procmail. Detta gör du genom att skapa filen ''.forward'' i din hemkatalog och i denna stoppa adressen du vill att eposten ska skickas till. Tänk dock på att detta endast gäller för epost som kommit efter att forwarden lades till och att nyanlända mail inte längre kommer att sparas på ditt Updatekonto.
 ---- ----
  
admin/handbok.1461126688.txt.gz · Last modified: 2016/04/20 06:31 by bjarni