User Tools

Site Tools


admin:lat

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
admin:lat [2016/04/30 14:12]
bjarni
admin:lat [2016/04/30 14:16] (current)
bjarni [Jag är 12 och vad är det här?]
Line 12: Line 12:
 Om du har skrivit in ett kommando i ett terminalfönster i Linux eller OSX, eller i Kommandotolken i Windows, så har du använt en //​terminalemulator//​. Detta är i själva verket en emulering av en fysisk textterminal,​ ett väsen som sällan syns till idag men som tidigare var det normala sättet användaren interagerade med datorn. Om du har skrivit in ett kommando i ett terminalfönster i Linux eller OSX, eller i Kommandotolken i Windows, så har du använt en //​terminalemulator//​. Detta är i själva verket en emulering av en fysisk textterminal,​ ett väsen som sällan syns till idag men som tidigare var det normala sättet användaren interagerade med datorn.
  
-Terminalen är i princip bara en skärm och ett tangentbord,​ som sitter i ena änden av en seriekabel. I andra änden av sladden ​sitter en dator. Text som kommer från datorn visas på skärmen, och text som användaren skriver ​in på tangentbordet skickas till datorn. Skärmen fungerar på samma sätt som ett terminalfönster,​ och visar alltså enbart text (eller text och begränsad grafik, beroende på terminaltyp),​ men kan till skillnad från ett terminalfönster alltså inte ändra storlek utan visar ett bestämt antal rader och kolumner, ofta 80x24.+Terminalen är i princip bara en skärm och ett tangentbord,​ som sitter i ena änden av en seriekabel. I andra änden av kabeln ​sitter en dator. Text som kommer ​över kabeln ​från datorn visas på terminalens skärm, och text som användaren skriver på tangentbordet skickas till datorn. Skärmen fungerar på samma sätt som ett terminalfönster,​ och visar alltså enbart text (eller text och begränsad grafik, beroende på terminaltyp),​ men kan till skillnad från ett terminalfönster alltså inte ändra storlek utan visar ett bestämt antal rader och kolumner, ofta 80x24. Kommunikationen över seriekabeln är långsam också – typiskt omkring en till två kilobyte per sekund, ungefär en skärmfull med text.
  
  
admin/lat.txt · Last modified: 2016/04/30 14:16 by bjarni