User Tools

Site Tools


admin:maskiner:elsa

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
admin:maskiner:elsa [2015/09/16 07:54]
bjarni [Elsa] bilden igen
admin:maskiner:elsa [2017/09/01 18:03] (current)
bjarni
Line 6: Line 6:
  
 Datorn är intressant på flera sätt. Dels för att den är gammal och fungerar. Dels för att den bara tillverkades i några hundra exemplar under åren 1969-1972, och de flesta av de få exemplar som finns kvar är i betydligt sämre skick. Den är också en ganska märklig konstruktion på så vis att den implementerar två olika arkitekturer,​ mellan vilka programmet kan växla med särskilda instruktioner. Datorn är intressant på flera sätt. Dels för att den är gammal och fungerar. Dels för att den bara tillverkades i några hundra exemplar under åren 1969-1972, och de flesta av de få exemplar som finns kvar är i betydligt sämre skick. Den är också en ganska märklig konstruktion på så vis att den implementerar två olika arkitekturer,​ mellan vilka programmet kan växla med särskilda instruktioner.
 +
 +Elsa kom till Update från Neurofysiologiska laboratoriet (UU) vid Ulleråkers sjukhus, där maskinen användes för bl.a. EEG-analys och annan relaterad forskning, under början av 70-talet. Donatorer var Mikael Fredriksson vid labbet för konstruktion av mätapparatur,​ samt hans far Anders Fredriksson,​ docent i medicin. ​
  
 ==== Bakgrund till PDP-12 ==== ==== Bakgrund till PDP-12 ====
admin/maskiner/elsa.txt · Last modified: 2017/09/01 18:03 by bjarni