User Tools

Site Tools


admin:maskiner:elsa

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
Next revision Both sides next revision
admin:maskiner:elsa [2015/09/16 07:52]
bjarni [Elsa] fixade med bilden
admin:maskiner:elsa [2015/09/16 07:54]
bjarni [Elsa] bilden igen
Line 1: Line 1:
 ===== Elsa ===== ===== Elsa =====
  
-[[this>​lib/​exe/​fetch.php/​admin:​maskiner:​elsa.jpg|{{admin:​maskiner:​elsa-liten.png |Klicka för foto}}]]+[[this>​lib/​exe/​fetch.php/​admin:​maskiner:​elsa.jpg|{{ admin:​maskiner:​elsa-liten.png|Klicka för foto}}]]
  
 Elsa är en [[http://​en.wikipedia.org/​wiki/​PDP-12|DEC PDP-12]] från omkring 1970, en minidator avsedd för laboratoriebruk. Datorn är i enlighet med sin ålder implementerad mestadels i SSI-TTL (74-logik), samt delvis med diskreta transistorer. Den är således ganska stor: 180cm hög och c:a 80x90cm bred. Elsa står för närvarande i [[lokaler:​T-salen]] till allmän beskådan. Elsa är en [[http://​en.wikipedia.org/​wiki/​PDP-12|DEC PDP-12]] från omkring 1970, en minidator avsedd för laboratoriebruk. Datorn är i enlighet med sin ålder implementerad mestadels i SSI-TTL (74-logik), samt delvis med diskreta transistorer. Den är således ganska stor: 180cm hög och c:a 80x90cm bred. Elsa står för närvarande i [[lokaler:​T-salen]] till allmän beskådan.
admin/maskiner/elsa.txt · Last modified: 2020/01/21 16:04 by pontus