User Tools

Site Tools


admin:maskiner:elsa

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
Next revision
Previous revision
admin:maskiner:elsa [2015/09/16 07:52]
bjarni [Elsa] fixade med bilden
admin:maskiner:elsa [2020/01/21 16:04]
pontus Rättning efter information från Anders Fredrikssons son Mikael.
Line 1: Line 1:
 ===== Elsa ===== ===== Elsa =====
  
-[[this>​lib/​exe/​fetch.php/​admin:​maskiner:​elsa.jpg|{{admin:​maskiner:​elsa-liten.png |Klicka för foto}}]]+[[this>​lib/​exe/​fetch.php/​admin:​maskiner:​elsa.jpg|{{ admin:​maskiner:​elsa-liten.png|Klicka för foto}}]]
  
 Elsa är en [[http://​en.wikipedia.org/​wiki/​PDP-12|DEC PDP-12]] från omkring 1970, en minidator avsedd för laboratoriebruk. Datorn är i enlighet med sin ålder implementerad mestadels i SSI-TTL (74-logik), samt delvis med diskreta transistorer. Den är således ganska stor: 180cm hög och c:a 80x90cm bred. Elsa står för närvarande i [[lokaler:​T-salen]] till allmän beskådan. Elsa är en [[http://​en.wikipedia.org/​wiki/​PDP-12|DEC PDP-12]] från omkring 1970, en minidator avsedd för laboratoriebruk. Datorn är i enlighet med sin ålder implementerad mestadels i SSI-TTL (74-logik), samt delvis med diskreta transistorer. Den är således ganska stor: 180cm hög och c:a 80x90cm bred. Elsa står för närvarande i [[lokaler:​T-salen]] till allmän beskådan.
  
 Datorn är intressant på flera sätt. Dels för att den är gammal och fungerar. Dels för att den bara tillverkades i några hundra exemplar under åren 1969-1972, och de flesta av de få exemplar som finns kvar är i betydligt sämre skick. Den är också en ganska märklig konstruktion på så vis att den implementerar två olika arkitekturer,​ mellan vilka programmet kan växla med särskilda instruktioner. Datorn är intressant på flera sätt. Dels för att den är gammal och fungerar. Dels för att den bara tillverkades i några hundra exemplar under åren 1969-1972, och de flesta av de få exemplar som finns kvar är i betydligt sämre skick. Den är också en ganska märklig konstruktion på så vis att den implementerar två olika arkitekturer,​ mellan vilka programmet kan växla med särskilda instruktioner.
 +
 +Elsa kom till Update från Neurofysiologiska laboratoriet (UU) vid Ulleråkers sjukhus, där maskinen användes för bl.a. EKG-analys och annan relaterad forskning, under början av 70-talet. Donatorer var Mikael Fredriksson vid labbet för konstruktion av mätapparatur,​ samt hans far Anders Fredriksson,​ docent i medicin. ​
  
 ==== Bakgrund till PDP-12 ==== ==== Bakgrund till PDP-12 ====
admin/maskiner/elsa.txt · Last modified: 2020/01/21 16:04 by pontus