User Tools

Site Tools


admin:maskiner:elsa

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
Last revision Both sides next revision
admin:maskiner:elsa [2015/09/16 07:54]
bjarni [Elsa] bilden igen
admin:maskiner:elsa [2017/09/01 18:03]
bjarni
Line 6: Line 6:
  
 Datorn är intressant på flera sätt. Dels för att den är gammal och fungerar. Dels för att den bara tillverkades i några hundra exemplar under åren 1969-1972, och de flesta av de få exemplar som finns kvar är i betydligt sämre skick. Den är också en ganska märklig konstruktion på så vis att den implementerar två olika arkitekturer,​ mellan vilka programmet kan växla med särskilda instruktioner. Datorn är intressant på flera sätt. Dels för att den är gammal och fungerar. Dels för att den bara tillverkades i några hundra exemplar under åren 1969-1972, och de flesta av de få exemplar som finns kvar är i betydligt sämre skick. Den är också en ganska märklig konstruktion på så vis att den implementerar två olika arkitekturer,​ mellan vilka programmet kan växla med särskilda instruktioner.
 +
 +Elsa kom till Update från Neurofysiologiska laboratoriet (UU) vid Ulleråkers sjukhus, där maskinen användes för bl.a. EEG-analys och annan relaterad forskning, under början av 70-talet. Donatorer var Mikael Fredriksson vid labbet för konstruktion av mätapparatur,​ samt hans far Anders Fredriksson,​ docent i medicin. ​
  
 ==== Bakgrund till PDP-12 ==== ==== Bakgrund till PDP-12 ====
admin/maskiner/elsa.txt · Last modified: 2020/01/21 16:04 by pontus