User Tools

Site Tools


admin:maskiner:elsa

This is an old revision of the document!


Elsa

Elsa är en PDP-12.

Instruktioner

Starta Elsa

  1. Öppna den gröna panelen till vänster om frontpanelen (ingen spärr, bara att dra).
  2. Vrid nyckeln till ON. Se upp för att vrida för långt (till LOCK), för då ignoreras input från frontpanelen!
  3. Gå vidare till “Starta LAP-6” eller “Starta med manuell kodinmatning”.

Starta LAP-6

Detta förutsätter att LAP-6-bandet sitter i bandenhet 1, och (eventuellt) att bandet märkt “Maintenance” sitter i bandenhet 0.

  1. Nollställ alla brytare på panelen.
  2. Sätt LEFT SWITCHES till 00701.
  3. Sätt RIGHT SWITCHES till 07300.
  4. Tryck I/O PRESET.
  5. Tryck DO.
  6. Invänta halt. Kolla att ackumulatorn är 07777.
  7. Tryck START 20.
admin/maskiner/elsa.1396017726.txt.gz · Last modified: 2014/03/28 15:42 by martin