User Tools

Site Tools


admin:maskiner:elsa

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
Next revision
Previous revision
admin:maskiner:elsa [2015/09/12 11:02]
bjarni [Elsa]
admin:maskiner:elsa [2020/01/21 16:04] (current)
pontus Rättning efter information från Anders Fredrikssons son Mikael.
Line 1: Line 1:
 ===== Elsa ===== ===== Elsa =====
  
-{{ :admin:​maskiner:​elsa.jpg?200|Vår PDP-12, Elsa}}+[[this>​lib/​exe/​fetch.php/​admin:​maskiner:​elsa.jpg|{{ admin:​maskiner:​elsa-liten.png|Klicka för foto}}]]
  
-Elsa är en [[http://​en.wikipedia.org/​wiki/​PDP-12|DEC PDP-12]] från omkring 1970, en minidator avsedd för laboratoriebruk. Datorn är i enlighet med sin ålder implementerad mestadels i SSI-TTL (74-logik), samt delvis med diskreta transistorer. Den är således ganska stor: 180cm hög och c:a 80x90cm bred.+Elsa är en [[http://​en.wikipedia.org/​wiki/​PDP-12|DEC PDP-12]] från omkring 1970, en minidator avsedd för laboratoriebruk. Datorn är i enlighet med sin ålder implementerad mestadels i SSI-TTL (74-logik), samt delvis med diskreta transistorer. Den är således ganska stor: 180cm hög och c:a 80x90cm bred. Elsa står för närvarande i [[lokaler:​T-salen]] till allmän beskådan.
  
 Datorn är intressant på flera sätt. Dels för att den är gammal och fungerar. Dels för att den bara tillverkades i några hundra exemplar under åren 1969-1972, och de flesta av de få exemplar som finns kvar är i betydligt sämre skick. Den är också en ganska märklig konstruktion på så vis att den implementerar två olika arkitekturer,​ mellan vilka programmet kan växla med särskilda instruktioner. Datorn är intressant på flera sätt. Dels för att den är gammal och fungerar. Dels för att den bara tillverkades i några hundra exemplar under åren 1969-1972, och de flesta av de få exemplar som finns kvar är i betydligt sämre skick. Den är också en ganska märklig konstruktion på så vis att den implementerar två olika arkitekturer,​ mellan vilka programmet kan växla med särskilda instruktioner.
  
-==== Bakgrund ====+Elsa kom till Update från Neurofysiologiska laboratoriet (UU) vid Ulleråkers sjukhus, där maskinen användes för bl.a. EKG-analys och annan relaterad forskning, under början av 70-talet. Donatorer var Mikael Fredriksson vid labbet för konstruktion av mätapparatur,​ samt hans far Anders Fredriksson,​ docent i medicin.  
 + 
 +==== Bakgrund ​till PDP-12 ​====
  
 Under 1960-talet sålde Digital Equipment Corporation (DEC) diverse sinsemellan olika datortyper avsedda för kunder med mer blygsamma behov och budgetar än de som betjänades av de traditionella datortillverkarna IBM, UNIVAC, Honeywell, med flera. DECs datorer var små, så små att de fick plats i ett vanligt rum i en kontorslokal,​ och kallades därför "​minidatorer"​. DEC använde varumärket PDP, för "​Programmed Data Processor",​ och kallade sina olika datorfamiljer PDP-1, PDP-5, osv. Under 1960-talet sålde Digital Equipment Corporation (DEC) diverse sinsemellan olika datortyper avsedda för kunder med mer blygsamma behov och budgetar än de som betjänades av de traditionella datortillverkarna IBM, UNIVAC, Honeywell, med flera. DECs datorer var små, så små att de fick plats i ett vanligt rum i en kontorslokal,​ och kallades därför "​minidatorer"​. DEC använde varumärket PDP, för "​Programmed Data Processor",​ och kallade sina olika datorfamiljer PDP-1, PDP-5, osv.
Line 20: Line 22:
  
  
 +==== Arkitektur ====
 +
 +Både LINC och PDP-8 är 12-bitars ackumulatormaskiner. De skiljer sig mycket åt i instruktionsuppsättning och använder inte alltid samma representation av tal i minnet - i princip hanterar de 12-bitars heltal, men medans PDP-8 använder tvåkomplementsnotation använder LINC //oftast// ettkomplement,​ dock inte utan undantag. Minnesadressering är 12 bitar på PDP-8 (4K ord adressrymd),​ men bara 10 bitar på LINC (1K ord adressrymd). Dock tillhandahåller båda arkitekturerna flera minnesbanker programmet kan växla mellan.
 +
 +I/O görs med särskilda I/​O-instruktioner. En del av I/​O-enheterna kan bara kommas åt i PDP-8-läget,​ och andra kan bara kommas åt i LINC-läget.
 +
 +Processorn arbetar vid en klockfrekvens om cirka 625kHz.
 +
 +Gränssnitten som finns på datorn inkluderar åtta analoga inputs till vilka man kan koppla extern utrustning, åtta analoga rattar som programmet kan läsa av och som kan användas för att justera parameterar,​ sex stycken reläutgångar som kan användas för att styra laboratorieutrustning,​ samt en serieport för anslutning av en terminal. Datalagring finns i form av LINCTape, ett magnetbandsformat med en kapacitet av 128K ord per band.
 +
 +Primärminnet består av [[https://​en.wikipedia.org/​wiki/​Magnetic-core_memory|kärnminne]],​ och i Elsa sitter 8K ord minne.
  
- ​Ordlängden är 12 bitar, primärminnet är 8K ord kärnminne, och mass­lagring finns i form av magnetband av typen LINCtape med en kapacitet av 128K ord per band. Processorn arbetar vid en klockfrekvens om cirka 625kHz. ​ 
  
-Elsa står för närvarande i [[lokaler:​t-salen]] och kan anslutas till Unix-systemet via en terminalväxel.+==== Hur man använder ELSA ====
  
-==== Instruktioner ==== 
-=== Starta Elsa === 
   - Öppna den gröna panelen till vänster om frontpanelen (ingen spärr, bara att dra).   - Öppna den gröna panelen till vänster om frontpanelen (ingen spärr, bara att dra).
   - Vrid nyckeln till ON. Se upp för att vrida för långt (till LOCK), för då ignoreras input från frontpanelen!   - Vrid nyckeln till ON. Se upp för att vrida för långt (till LOCK), för då ignoreras input från frontpanelen!
admin/maskiner/elsa.1442048565.txt.gz · Last modified: 2015/09/12 11:02 by bjarni