User Tools

Site Tools


admin:maskiner:elsa

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
Next revision
Previous revision
admin:maskiner:elsa [2015/09/12 11:25]
bjarni
admin:maskiner:elsa [2020/01/21 16:04] (current)
pontus Rättning efter information från Anders Fredrikssons son Mikael.
Line 1: Line 1:
 ===== Elsa ===== ===== Elsa =====
  
-{{ :admin:​maskiner:​elsa.jpg?200|Vår PDP-12, Elsa}}+[[this>​lib/​exe/​fetch.php/​admin:​maskiner:​elsa.jpg|{{ admin:​maskiner:​elsa-liten.png|Klicka för foto}}]]
  
-Elsa är en [[http://​en.wikipedia.org/​wiki/​PDP-12|DEC PDP-12]] från omkring 1970, en minidator avsedd för laboratoriebruk. Datorn är i enlighet med sin ålder implementerad mestadels i SSI-TTL (74-logik), samt delvis med diskreta transistorer. Den är således ganska stor: 180cm hög och c:a 80x90cm bred.+Elsa är en [[http://​en.wikipedia.org/​wiki/​PDP-12|DEC PDP-12]] från omkring 1970, en minidator avsedd för laboratoriebruk. Datorn är i enlighet med sin ålder implementerad mestadels i SSI-TTL (74-logik), samt delvis med diskreta transistorer. Den är således ganska stor: 180cm hög och c:a 80x90cm bred. Elsa står för närvarande i [[lokaler:​T-salen]] till allmän beskådan.
  
 Datorn är intressant på flera sätt. Dels för att den är gammal och fungerar. Dels för att den bara tillverkades i några hundra exemplar under åren 1969-1972, och de flesta av de få exemplar som finns kvar är i betydligt sämre skick. Den är också en ganska märklig konstruktion på så vis att den implementerar två olika arkitekturer,​ mellan vilka programmet kan växla med särskilda instruktioner. Datorn är intressant på flera sätt. Dels för att den är gammal och fungerar. Dels för att den bara tillverkades i några hundra exemplar under åren 1969-1972, och de flesta av de få exemplar som finns kvar är i betydligt sämre skick. Den är också en ganska märklig konstruktion på så vis att den implementerar två olika arkitekturer,​ mellan vilka programmet kan växla med särskilda instruktioner.
  
-Elsa står för närvarande i [[lokaler:T-salen]] ​och kan kommunicera med Unix-systemen via en terminalväxel.+Elsa kom till Update från Neurofysiologiska laboratoriet (UU) vid Ulleråkers sjukhus, där maskinen användes ​för bl.a. EKG-analys ​och annan relaterad forskning, under början av 70-talet. Donatorer var Mikael Fredriksson vid labbet för konstruktion av mätapparatur,​ samt hans far Anders Fredriksson,​ docent i medicin
  
 ==== Bakgrund till PDP-12 ==== ==== Bakgrund till PDP-12 ====
Line 35: Line 35:
  
  
-==== Instruktioner ​==== +==== Hur man använder ELSA ==== 
-=== Starta Elsa ===+
   - Öppna den gröna panelen till vänster om frontpanelen (ingen spärr, bara att dra).   - Öppna den gröna panelen till vänster om frontpanelen (ingen spärr, bara att dra).
   - Vrid nyckeln till ON. Se upp för att vrida för långt (till LOCK), för då ignoreras input från frontpanelen!   - Vrid nyckeln till ON. Se upp för att vrida för långt (till LOCK), för då ignoreras input från frontpanelen!
admin/maskiner/elsa.1442049906.txt.gz · Last modified: 2015/09/12 11:25 by bjarni