User Tools

Site Tools


admin:maskiner:elsa

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
Next revision
Previous revision
admin:maskiner:elsa [2015/09/16 07:52]
bjarni [Elsa] fixade med bilden
admin:maskiner:elsa [2020/01/21 16:04] (current)
pontus Rättning efter information från Anders Fredrikssons son Mikael.
Line 1: Line 1:
 ===== Elsa ===== ===== Elsa =====
  
-[[this>lib/exe/fetch.php/admin:maskiner:elsa.jpg|{{admin:maskiner:elsa-liten.png |Klicka för foto}}]]+[[this>lib/exe/fetch.php/admin:maskiner:elsa.jpg|{{ admin:maskiner:elsa-liten.png|Klicka för foto}}]]
  
 Elsa är en [[http://en.wikipedia.org/wiki/PDP-12|DEC PDP-12]] från omkring 1970, en minidator avsedd för laboratoriebruk. Datorn är i enlighet med sin ålder implementerad mestadels i SSI-TTL (74-logik), samt delvis med diskreta transistorer. Den är således ganska stor: 180cm hög och c:a 80x90cm bred. Elsa står för närvarande i [[lokaler:T-salen]] till allmän beskådan. Elsa är en [[http://en.wikipedia.org/wiki/PDP-12|DEC PDP-12]] från omkring 1970, en minidator avsedd för laboratoriebruk. Datorn är i enlighet med sin ålder implementerad mestadels i SSI-TTL (74-logik), samt delvis med diskreta transistorer. Den är således ganska stor: 180cm hög och c:a 80x90cm bred. Elsa står för närvarande i [[lokaler:T-salen]] till allmän beskådan.
  
 Datorn är intressant på flera sätt. Dels för att den är gammal och fungerar. Dels för att den bara tillverkades i några hundra exemplar under åren 1969-1972, och de flesta av de få exemplar som finns kvar är i betydligt sämre skick. Den är också en ganska märklig konstruktion på så vis att den implementerar två olika arkitekturer, mellan vilka programmet kan växla med särskilda instruktioner. Datorn är intressant på flera sätt. Dels för att den är gammal och fungerar. Dels för att den bara tillverkades i några hundra exemplar under åren 1969-1972, och de flesta av de få exemplar som finns kvar är i betydligt sämre skick. Den är också en ganska märklig konstruktion på så vis att den implementerar två olika arkitekturer, mellan vilka programmet kan växla med särskilda instruktioner.
 +
 +Elsa kom till Update från Neurofysiologiska laboratoriet (UU) vid Ulleråkers sjukhus, där maskinen användes för bl.a. EKG-analys och annan relaterad forskning, under början av 70-talet. Donatorer var Mikael Fredriksson vid labbet för konstruktion av mätapparatur, samt hans far Anders Fredriksson, docent i medicin. 
  
 ==== Bakgrund till PDP-12 ==== ==== Bakgrund till PDP-12 ====
admin/maskiner/elsa.1442382779.txt.gz · Last modified: 2015/09/16 07:52 by bjarni