User Tools

Site Tools


admin:maskiner:omphalotus

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
Next revision
Previous revision
Last revision Both sides next revision
admin:maskiner:omphalotus [2014/04/01 17:07]
martin [Allmän information]
admin:maskiner:omphalotus [2016/12/14 15:11]
lidbjork Använder nu Linux Mint 17 :o)
Line 1: Line 1:
 ===== Omphalotus ===== ===== Omphalotus =====
-{{ admin:maskiner:omphalotus.png?300 | Omphalotus }}+{{ admin:maskiner:omphalotus.jpg?300 | Omphalotus }}
  
 | ^ Hostinfo ^ | ^ Hostinfo ^
 ^ Hostnamn | Omphalotus.Update.UU.SE | ^ Hostnamn | Omphalotus.Update.UU.SE |
 ^ Alias | - | ^ Alias | - |
-^ OS | Linux Mint 14 |+^ OS | Linux Mint 17 |
 ^ Tjänster | - | ^ Tjänster | - |
-^ Tillverkare | Fujitsu Siemens | +^ Tillverkare, Modell | Fujitsu Siemens, Esprimo P5615 
-Modell Esprimo <någonting> FIXME |+Arkitektur x86_64 |
 ^ CPU | AMD Athlon 64 X2 4200+ | ^ CPU | AMD Athlon 64 X2 4200+ |
 ^ RAM | 6 GiB | ^ RAM | 6 GiB |
Line 14: Line 14:
 ^ Nätverk | eth0:130.238.19.180 | ^ Nätverk | eth0:130.238.19.180 |
 ^ Plats | [[lokaler:t-salen|T-Salen]] | ^ Plats | [[lokaler:t-salen|T-Salen]] |
-^ Ansvarig/Kontaktperson | lidbjork@ |+^ Ansvarig/Kontaktperson | [[lidbjork@update.uu.se|lidbjork@]], [[martin@update.uu.se|martin@]] |
 ^ Övrigt | Två skärmar | ^ Övrigt | Två skärmar |
 ^ Länkar | <del>[[https://sax.update.uu.se/icinga/cgi-bin/extinfo.cgi?type=1&host=omphalotus|Icinga]]</del> [[https://sax.update.uu.se/munin/Update.UU.SE/Omphalotus.Update.UU.SE/index.html|Munin]] | ^ Länkar | <del>[[https://sax.update.uu.se/icinga/cgi-bin/extinfo.cgi?type=1&host=omphalotus|Icinga]]</del> [[https://sax.update.uu.se/munin/Update.UU.SE/Omphalotus.Update.UU.SE/index.html|Munin]] |
    
 ==== SSH Fingerprint ==== ==== SSH Fingerprint ====
-FIXME 
 <code> <code>
-Detta förutsätter att du har fixat gpg-nyckel osv. +-----BEGIN PGP SIGNED MESSAGE----- 
-for i in /etc/ssh/ssh_host_*_key; do ssh-keygen -lf ${i}; done +Hash: SHA1 
-gpg --clearsign+
 SSH fingerprints för Omphalotus.update.uu.se SSH fingerprints för Omphalotus.update.uu.se
-RSA: +RSA: 4a:db:0a:4d:99:19:f5:5b:39:9d:73:e3:c3:c2:db:30 
-DSA: +DSA: 50:22:93:22:e6:65:86:42:c5:6a:33:61:40:de:48:9c 
-ECDSA:+ECDSA: ed:b2:a9:31:87:d6:79:5b:79:40:bb:d0:8b:54:e4:c5 
 +-----BEGIN PGP SIGNATURE----- 
 +Version: GnuPG v1.4.12 (GNU/Linux)
  
-Klistra in här.+iEYEARECAAYFAlM62hMACgkQRJ/kmy1sjGdV6gCcC1VR5ImbrAh5CLr6tdZ4bFm/ 
 +AOwAni7tsgu+lwOc0/pTVJ+xNq0D/SmA 
 +=6Lzr 
 +-----END PGP SIGNATURE-----
 </code> </code>
  
 ==== Allmän information ==== ==== Allmän information ====
-Omphalotus är den för närvarande enda Linux-arbetsstationen i t-salen. Den är också ensam om att vara utrustad med två skärmar.+Omphalotus är den för närvarande enda Linux-arbetsstationen i t-salen. Den är ensam om att vara utrustad med två skärmar, har dvd-brännare och en 3,5-tums diskettstation. Omphalotus lämpar sig således till grafik, layout, skrivning och läsning av cd och disketter, scanning, etc. Det är på denna dator vi redigerat senaste numret av vår tidning [[:uptime:start|Uptime]].
  
 ==== Händelser ==== ==== Händelser ====
admin/maskiner/omphalotus.txt · Last modified: 2016/12/14 15:12 by lidbjork