User Tools

Site Tools


admin:maskiner:omphalotus

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
Next revision
Previous revision
admin:maskiner:omphalotus [2014/04/01 17:07]
martin [Allmän information]
admin:maskiner:omphalotus [2016/12/14 15:12]
lidbjork Lade till bjarni eftersom han också har sudo
Line 1: Line 1:
 ===== Omphalotus ===== ===== Omphalotus =====
-{{ admin:maskiner:omphalotus.png?300 | Omphalotus }}+{{ admin:maskiner:omphalotus.jpg?300 | Omphalotus }}
  
 | ^ Hostinfo ^ | ^ Hostinfo ^
 ^ Hostnamn | Omphalotus.Update.UU.SE | ^ Hostnamn | Omphalotus.Update.UU.SE |
 ^ Alias | - | ^ Alias | - |
-^ OS | Linux Mint 14 |+^ OS | Linux Mint 17 |
 ^ Tjänster | - | ^ Tjänster | - |
-^ Tillverkare | Fujitsu Siemens | +^ Tillverkare, Modell | Fujitsu Siemens, Esprimo P5615 
-Modell Esprimo <någonting> FIXME |+Arkitektur x86_64 |
 ^ CPU | AMD Athlon 64 X2 4200+ | ^ CPU | AMD Athlon 64 X2 4200+ |
 ^ RAM | 6 GiB | ^ RAM | 6 GiB |
Line 14: Line 14:
 ^ Nätverk | eth0:130.238.19.180 | ^ Nätverk | eth0:130.238.19.180 |
 ^ Plats | [[lokaler:t-salen|T-Salen]] | ^ Plats | [[lokaler:t-salen|T-Salen]] |
-^ Ansvarig/Kontaktperson | lidbjork@ |+^ Ansvarig/Kontaktperson | [[lidbjork@update.uu.se|lidbjork@]], [[martin@update.uu.se|martin@]], [[bjarni@update.uu.se|bjarni@]] |
 ^ Övrigt | Två skärmar | ^ Övrigt | Två skärmar |
 ^ Länkar | <del>[[https://sax.update.uu.se/icinga/cgi-bin/extinfo.cgi?type=1&host=omphalotus|Icinga]]</del> [[https://sax.update.uu.se/munin/Update.UU.SE/Omphalotus.Update.UU.SE/index.html|Munin]] | ^ Länkar | <del>[[https://sax.update.uu.se/icinga/cgi-bin/extinfo.cgi?type=1&host=omphalotus|Icinga]]</del> [[https://sax.update.uu.se/munin/Update.UU.SE/Omphalotus.Update.UU.SE/index.html|Munin]] |
    
 ==== SSH Fingerprint ==== ==== SSH Fingerprint ====
-FIXME 
 <code> <code>
-Detta förutsätter att du har fixat gpg-nyckel osv. +-----BEGIN PGP SIGNED MESSAGE----- 
-for i in /etc/ssh/ssh_host_*_key; do ssh-keygen -lf ${i}; done +Hash: SHA1 
-gpg --clearsign+
 SSH fingerprints för Omphalotus.update.uu.se SSH fingerprints för Omphalotus.update.uu.se
-RSA: +RSA: 4a:db:0a:4d:99:19:f5:5b:39:9d:73:e3:c3:c2:db:30 
-DSA: +DSA: 50:22:93:22:e6:65:86:42:c5:6a:33:61:40:de:48:9c 
-ECDSA:+ECDSA: ed:b2:a9:31:87:d6:79:5b:79:40:bb:d0:8b:54:e4:c5 
 +-----BEGIN PGP SIGNATURE----- 
 +Version: GnuPG v1.4.12 (GNU/Linux)
  
-Klistra in här.+iEYEARECAAYFAlM62hMACgkQRJ/kmy1sjGdV6gCcC1VR5ImbrAh5CLr6tdZ4bFm/ 
 +AOwAni7tsgu+lwOc0/pTVJ+xNq0D/SmA 
 +=6Lzr 
 +-----END PGP SIGNATURE-----
 </code> </code>
  
 ==== Allmän information ==== ==== Allmän information ====
-Omphalotus är den för närvarande enda Linux-arbetsstationen i t-salen. Den är också ensam om att vara utrustad med två skärmar.+Omphalotus är den för närvarande enda Linux-arbetsstationen i t-salen. Den är ensam om att vara utrustad med två skärmar, har dvd-brännare och en 3,5-tums diskettstation. Omphalotus lämpar sig således till grafik, layout, skrivning och läsning av cd och disketter, scanning, etc. Det är på denna dator vi redigerat senaste numret av vår tidning [[:uptime:start|Uptime]].
  
 ==== Händelser ==== ==== Händelser ====
admin/maskiner/omphalotus.txt · Last modified: 2016/12/14 15:12 by lidbjork