User Tools

Site Tools


admin:maskiner:omphalotus

This is an old revision of the document!


Omphalotus

 Omphalotus

Hostinfo
Hostnamn Omphalotus.Update.UU.SE
Alias -
OS Linux Mint 14
Tjänster -
Tillverkare Fujitsu Siemens
Modell Esprimo <någonting> FIXME
CPU AMD Athlon 64 X2 4200+
RAM 6 GiB
Lagring 500 GB
Nätverk eth0:130.238.19.180
Plats T-Salen
Ansvarig/Kontaktperson lidbjork@
Övrigt Två skärmar
Länkar Icinga Munin

SSH Fingerprint

FIXME

Detta förutsätter att du har fixat gpg-nyckel osv.
for i in /etc/ssh/ssh_host_*_key; do ssh-keygen -lf ${i}; done
gpg --clearsign
SSH fingerprints för Omphalotus.update.uu.se
RSA:
DSA:
ECDSA:

Klistra in här.

Allmän information

Omphalotus är den för närvarande enda Linux-arbetsstationen i t-salen.

Händelser

  • 2014-04-01 - Infosidan skapad
admin/maskiner/omphalotus.1396364795.txt.gz · Last modified: 2014/04/01 17:06 by martin