User Tools

Site Tools


admin:maskiner:omphalotus

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
Next revision
Previous revision
admin:maskiner:omphalotus [2014/04/01 17:07]
martin [Allmän information]
admin:maskiner:omphalotus [2016/12/14 15:12] (current)
lidbjork Lade till bjarni eftersom han också har sudo
Line 1: Line 1:
 ===== Omphalotus ===== ===== Omphalotus =====
-{{ admin:​maskiner:​omphalotus.png?300 | Omphalotus }}+{{ admin:​maskiner:​omphalotus.jpg?300 | Omphalotus }}
  
 | ^ Hostinfo ^ | ^ Hostinfo ^
 ^ Hostnamn | Omphalotus.Update.UU.SE | ^ Hostnamn | Omphalotus.Update.UU.SE |
 ^ Alias | - | ^ Alias | - |
-^ OS | Linux Mint 14 |+^ OS | Linux Mint 17 |
 ^ Tjänster | - | ^ Tjänster | - |
-^ Tillverkare | Fujitsu Siemens | +^ Tillverkare, Modell ​| Fujitsu Siemens, Esprimo P5615 
-Modell ​Esprimo <​någonting>​ FIXME |+Arkitektur ​x86_64 ​|
 ^ CPU | AMD Athlon 64 X2 4200+ | ^ CPU | AMD Athlon 64 X2 4200+ |
 ^ RAM | 6 GiB | ^ RAM | 6 GiB |
Line 14: Line 14:
 ^ Nätverk | eth0:​130.238.19.180 | ^ Nätverk | eth0:​130.238.19.180 |
 ^ Plats | [[lokaler:​t-salen|T-Salen]] | ^ Plats | [[lokaler:​t-salen|T-Salen]] |
-^ Ansvarig/​Kontaktperson | lidbjork@ |+^ Ansvarig/​Kontaktperson | [[lidbjork@update.uu.se|lidbjork@]],​ [[martin@update.uu.se|martin@]],​ [[bjarni@update.uu.se|bjarni@]] ​|
 ^ Övrigt | Två skärmar | ^ Övrigt | Två skärmar |
 ^ Länkar | <​del>​[[https://​sax.update.uu.se/​icinga/​cgi-bin/​extinfo.cgi?​type=1&​host=omphalotus|Icinga]]</​del>​ [[https://​sax.update.uu.se/​munin/​Update.UU.SE/​Omphalotus.Update.UU.SE/​index.html|Munin]] | ^ Länkar | <​del>​[[https://​sax.update.uu.se/​icinga/​cgi-bin/​extinfo.cgi?​type=1&​host=omphalotus|Icinga]]</​del>​ [[https://​sax.update.uu.se/​munin/​Update.UU.SE/​Omphalotus.Update.UU.SE/​index.html|Munin]] |
    
 ==== SSH Fingerprint ==== ==== SSH Fingerprint ====
-FIXME 
 <​code>​ <​code>​
-Detta förutsätter att du har fixat gpg-nyckel osv. +-----BEGIN PGP SIGNED MESSAGE----- 
-for i in /​etc/​ssh/​ssh_host_*_key;​ do ssh-keygen ​-lf ${i}; done +Hash: SHA1 
-gpg --clearsign+
 SSH fingerprints för Omphalotus.update.uu.se SSH fingerprints för Omphalotus.update.uu.se
-RSA: +RSA: 4a:​db:​0a:​4d:​99:​19:​f5:​5b:​39:​9d:​73:​e3:​c3:​c2:​db:​30 
-DSA: +DSA: 50:​22:​93:​22:​e6:​65:​86:​42:​c5:​6a:​33:​61:​40:​de:​48:​9c 
-ECDSA:+ECDSA: ​ed:​b2:​a9:​31:​87:​d6:​79:​5b:​79:​40:​bb:​d0:​8b:​54:​e4:​c5 
 +-----BEGIN PGP SIGNATURE----- 
 +Version: GnuPG v1.4.12 (GNU/Linux)
  
-Klistra in här.+iEYEARECAAYFAlM62hMACgkQRJ/​kmy1sjGdV6gCcC1VR5ImbrAh5CLr6tdZ4bFm/​ 
 +AOwAni7tsgu+lwOc0/​pTVJ+xNq0D/​SmA 
 +=6Lzr 
 +-----END PGP SIGNATURE-----
 </​code>​ </​code>​
  
 ==== Allmän information ==== ==== Allmän information ====
-Omphalotus är den för närvarande enda Linux-arbetsstationen i t-salen. Den är också ​ensam om att vara utrustad med två skärmar.+Omphalotus är den för närvarande enda Linux-arbetsstationen i t-salen. Den är ensam om att vara utrustad med två skärmar, har dvd-brännare och en 3,5-tums diskettstation. Omphalotus lämpar sig således till grafik, layout, skrivning och läsning av cd och disketter, scanning, etc. Det är på denna dator vi redigerat senaste numret av vår tidning [[:​uptime:​start|Uptime]].
  
 ==== Händelser ==== ==== Händelser ====
admin/maskiner/omphalotus.1396364821.txt.gz · Last modified: 2014/04/01 17:07 by martin