User Tools

Site Tools


admin:maskiner:omphalotus

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
Next revision
Previous revision
admin:maskiner:omphalotus [2014/04/01 21:15]
vol
admin:maskiner:omphalotus [2016/12/14 15:12] (current)
lidbjork Lade till bjarni eftersom han också har sudo
Line 5: Line 5:
 ^ Hostnamn | Omphalotus.Update.UU.SE | ^ Hostnamn | Omphalotus.Update.UU.SE |
 ^ Alias | - | ^ Alias | - |
-^ OS | Linux Mint 14 |+^ OS | Linux Mint 17 |
 ^ Tjänster | - | ^ Tjänster | - |
-^ Tillverkare | Fujitsu Siemens | +^ Tillverkare, Modell ​| Fujitsu Siemens, Esprimo P5615 
-Modell ​Esprimo <​någonting>​ FIXME |+Arkitektur ​x86_64 ​|
 ^ CPU | AMD Athlon 64 X2 4200+ | ^ CPU | AMD Athlon 64 X2 4200+ |
 ^ RAM | 6 GiB | ^ RAM | 6 GiB |
Line 14: Line 14:
 ^ Nätverk | eth0:​130.238.19.180 | ^ Nätverk | eth0:​130.238.19.180 |
 ^ Plats | [[lokaler:​t-salen|T-Salen]] | ^ Plats | [[lokaler:​t-salen|T-Salen]] |
-^ Ansvarig/​Kontaktperson | lidbjork@ |+^ Ansvarig/​Kontaktperson | [[lidbjork@update.uu.se|lidbjork@]],​ [[martin@update.uu.se|martin@]],​ [[bjarni@update.uu.se|bjarni@]] ​|
 ^ Övrigt | Två skärmar | ^ Övrigt | Två skärmar |
 ^ Länkar | <​del>​[[https://​sax.update.uu.se/​icinga/​cgi-bin/​extinfo.cgi?​type=1&​host=omphalotus|Icinga]]</​del>​ [[https://​sax.update.uu.se/​munin/​Update.UU.SE/​Omphalotus.Update.UU.SE/​index.html|Munin]] | ^ Länkar | <​del>​[[https://​sax.update.uu.se/​icinga/​cgi-bin/​extinfo.cgi?​type=1&​host=omphalotus|Icinga]]</​del>​ [[https://​sax.update.uu.se/​munin/​Update.UU.SE/​Omphalotus.Update.UU.SE/​index.html|Munin]] |
Line 37: Line 37:
  
 ==== Allmän information ==== ==== Allmän information ====
-Omphalotus är den för närvarande enda Linux-arbetsstationen i t-salen. Den är också ​ensam om att vara utrustad med två skärmar.+Omphalotus är den för närvarande enda Linux-arbetsstationen i t-salen. Den är ensam om att vara utrustad med två skärmar, har dvd-brännare och en 3,5-tums diskettstation. Omphalotus lämpar sig således till grafik, layout, skrivning och läsning av cd och disketter, scanning, etc. Det är på denna dator vi redigerat senaste numret av vår tidning [[:​uptime:​start|Uptime]].
  
 ==== Händelser ==== ==== Händelser ====
admin/maskiner/omphalotus.1396379707.txt.gz · Last modified: 2014/04/01 21:15 by vol