User Tools

Site Tools


admin:maskiner:riemann

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

admin:maskiner:riemann [2015/09/16 04:44]
bjarni created
admin:maskiner:riemann [2015/09/16 05:12] (current)
bjarni
Line 1: Line 1:
 ===== Riemann ===== ===== Riemann =====
 +
 {{ admin:maskiner:riemann.png|Riemann}} {{ admin:maskiner:riemann.png|Riemann}}
  
-^ OS | UNICOS | +^ OS | UNICOS, en konstig Unix 
-^ Tillverkare, Modell | Cray Y-MP EL | +^ Tillverkare, Modell | CrayY-MP EL | 
-^ Arkitektur | Cray Y-MP | +^ Arkitektur | Y-MP | 
-^ CPU | 4st, 133 MFLOPS/CPU +^ CPU | 4st | 
-^ RAM | 512Mb |+^ RAM | 1Gb |
    
-Updates enda "superdator", donerad av matematiska institutionen och i drift hos update under ett antal år innan en diskkrasch gjorde att den togs ur drift. Kör det konstiga Unix-derivatet UNICOS. Y-MP EL introducerades av Cray 1992 som deras "entry level"-maskin.+Y-MP EL introducerades av Cray 1992 som deras "entry level"-maskin. Den var den minsta och billigaste datorn de såldeoch gick för mellan 300.000 och 1.000.000 USD beroende på konfiguration; 1-4 CPU:er och 256Mb-1024Mb RAM. Riemann köptes av Matematiska institutionen 1996 begagnad för 700.000kr och användes forskning i analytisk talteori och kvantkaos fram till 2001. Därefter donerades maskinen till Update, som fortsatte driften ett fåtal år innan en diskkrasch gjorde att datorn togs ur drift. 
 + 
 +Arkitekturen är en vektorprocessor varje instruktion gör 64st 64-bitars operationer parallellt. Med en klockfrekvens på 33MHz fick man en topprestanda på 133 MFlops per CPU. Detta kan jämföras med de 1,4 MFlops man fick med en samtida PC (486DX) vid samma klockfrekvens. Med alla fyra CPU:er bestyckade var maxprestandan 532 MFlops.
  
admin/maskiner/riemann.txt · Last modified: 2015/09/16 05:12 by bjarni