Table of Contents

Sigge

 Sigge

Hostinfo
Hostnamn Sigge.Update.UU.SE
OS OpenVMS
Tjänster login
Tillverkare, Modell DEC, VAX 7000-700
Arkitektur VAX
CPU KA7XX
RAM 1.25G
Lagring FIXME
Nätverk XNA-0 130.238.19.22
Plats Hallen
Ansvarig/Kontaktperson bqt@
Övrigt FIXME
Länkar FIXME Icinga Munin

SSH Fingerprint

FIXME

for i in /etc/ssh/ssh_host_*_key; do ssh-keygen -lf ${i}; done

SSH fingerprints för Sigge.update.uu.se
RSA:
DSA:
ECDSA:

Klistra in här.

Allmän information

FIXME

Händelser