User Tools

Site Tools


admin:start

This is an old revision of the document!


Datordriften hos Update

Update har ett antal datorsystem av olika slag i drift. I T-salen finns terminaler och arbetsstationer man kan logga in på, och i datorhallen finns servrar för olika tjänster. En del av datorerna i hallen är i kontinuerlig ordinarie drift, medans andra tas i tillfällig drift när någon intresserar sig för dem.

Den ordinarie driften utgörs främst av ett antal servrar, terminaler, och arbetsstationer som kör olika Unix-operativsystem och som delar kontodatabas med varandra. Varje medlem får ett konto på dessa maskiner, och kan sedan logga in med samma användarnamn och lösenord på alla arbetsstationer och loginservrar, antingen från en terminal i T-salen eller från annan plats via nätet. Systemet omfattar även flera tjänsteservrar som inte tillåter allmän login.

Utöver detta finns diverse andra datorer som kör olika operativsystem och som hålls i drift av olika personer, permanent eller tillfälligt, för att datorhårdvaran eller operativsystemen är intressanta och kul att hålla på med. De flesta är äldre, större datorer. För konto hänvisas till respektive systemadministratör.

Alla datorer hos Update driftas av frivilliga medlemmar. Om du är intresserad av att hjälpa till är det bara att skriva till admin@update.uu.se eller till administratören för maskinen du är intresserad av.

admin/start.1460552794.txt.gz · Last modified: 2016/04/13 15:06 by bjarni