User Tools

Site Tools


admin:start

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
Next revision
Previous revision
admin:start [2016/04/13 15:57]
bjarni [Hallen] stavning
admin:start [2017/03/28 11:28] (current)
vol old revision restored (2016/04/20 03:05)
Line 6: Line 6:
  
   * [[Handbok]] för Unix-datorerna   * [[Handbok]] för Unix-datorerna
-  * [[admin:​konto]] 
  
 Utöver detta finns diverse andra datorer som kör olika operativsystem och som hålls i drift av olika personer, permanent eller tillfälligt,​ för att datorhårdvaran eller operativsystemen är intressanta och kul att hålla på med. De flesta är äldre, större datorer. För konto hänvisas till respektive systemadministratör. Utöver detta finns diverse andra datorer som kör olika operativsystem och som hålls i drift av olika personer, permanent eller tillfälligt,​ för att datorhårdvaran eller operativsystemen är intressanta och kul att hålla på med. De flesta är äldre, större datorer. För konto hänvisas till respektive systemadministratör.
Line 13: Line 12:
  
   * [[admin:​maskiner:​|Lista]] över datorer   * [[admin:​maskiner:​|Lista]] över datorer
 +  * [[admin:​namnteman|Lista]] över namnteman
  
 ====T-salen==== ====T-salen====
admin/start.1460555875.txt.gz · Last modified: 2016/04/13 15:57 by bjarni