Stingdagen

Stingdagen är den ”festival” på Polacksbacken där nya studenter träffar områdets föreningar som visar upp sig och värvar medlemmar, så även Update.

Här samlar vi information om vad vi gjort under tidigare Stingdagar och planer inför kommade Stingdagar.

Följande skrev Bjarni efter Sting 2017:

Följande skrev Bjarni efter Sting 2016:

Följande skrev Bjarni efter Sting 2015:

Inför 2016 nästa år ska vi tänka på:

Sammanfattningsvis: Nu vet vi hur man drar massor med uppmärksamhet, men det behöver synas tydligare för alla vilka vi är så att ingen missar det och alla kommer ihåg det. Det var flera personer som sa att vi var bäst av allt på årets stingdag, så det borde finnas potential för att konvertera några glada miner till nya medlemmar.