User Tools

Site Tools


kontakt

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
Next revision
Previous revision
Last revision Both sides next revision
kontakt [2015/10/28 17:17]
lidbjork
kontakt [2019/02/17 17:19]
vol
Line 3: Line 3:
 === Besök oss === === Besök oss ===
  
-Vi håller till i vår terminalsal T-salen som ligger i hus 1 på ITC, Polacksbacken. Adressen är Lägerhyddsvägen 2, Uppsala. Samma byggnad huserar även våra förråd och vår datorhall.+Vi håller till i vår terminalsal ​[[lokaler:​t-salen|T-salen]] som ligger i hus 1 på ITC, Polacksbacken. Adressen är Lägerhyddsvägen 2, Uppsala. Samma byggnad huserar även våra [[lokaler:​forrad|förråd]] och vår [[lokaler:​datorhallen|datorhall]].
  
 === E-post === === E-post ===
  
-<Update@Update.UU.SEär vår mailinglista som går till i stort sett alla aktiva medlemmar. Att maila den är bästa sättet att få svar på allmäna frågor som rör Update. Listan är modererad, så svar kan dröja något.+[[Update@Update.UU.SE|Update@]] ​är vår mailinglista som går till i stort sett alla aktiva medlemmar. Att maila den är bästa sättet att få svar på allmäna frågor som rör Update. Listan är modererad, så svar kan dröja något.
  
-För att gå med i mailinglistan,​ maila <update-request@update.uu.semed innehållet //​subscribe//​.+För att gå med i mailinglistan,​ maila [[update-request@update.uu.se|update-request@]] ​med innehållet //​subscribe//​.
  
-För att kontakta styrelsen, maila <styrelsen@update.uu.se>.+För att kontakta ​[[styrelse:​start|styrelsen]], maila [[styrelsen@update.uu.se|styrelsen@]].
  
 === IRC === === IRC ===
  
-Vissa medlemmar håller till i chatkanalen #update på [[http://​www.efnet.org|EFnet]].+Vissa medlemmar håller till i chatkanalen ​[[kontakt:​irc|#update]] på [[http://​www.efnet.org|EFnet]].
  
 === Postadress === === Postadress ===
kontakt.txt · Last modified: 2019/02/17 17:29 by vol