User Tools

Site Tools


kontakt

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
kontakt [2019/02/17 17:19]
vol
kontakt [2019/02/17 17:29] (current)
vol old revision restored (2016/03/20 06:29)
Line 7: Line 7:
 === E-post === === E-post ===
  
-[[Update@Update.UU.SE|Update@]] ​är vår mailinglista som går till i stort sett alla aktiva medlemmar. Att maila den är bästa sättet att få svar på allmäna frågor som rör Update. Listan är modererad, så svar kan dröja något.+<Update@Update.UU.SEär vår mailinglista som går till i stort sett alla aktiva medlemmar. Att maila den är bästa sättet att få svar på allmäna frågor som rör Update. Listan är modererad, så svar kan dröja något.
  
-För att gå med i mailinglistan,​ maila [[update-request@update.uu.se|update-request@]] ​med innehållet //​subscribe//​.+För att gå med i mailinglistan,​ maila <update-request@update.uu.semed innehållet //​subscribe//​.
  
-För att kontakta [[styrelse:​start|styrelsen]],​ maila [[styrelsen@update.uu.se|styrelsen@]].+För att kontakta [[styrelse:​start|styrelsen]],​ maila <styrelsen@update.uu.se>.
  
 === IRC === === IRC ===
kontakt.txt · Last modified: 2019/02/17 17:29 by vol