Skräpsamling Ett annat namn för restaurang Golden China, GC.

Sweatshop Planerad sammankomst för fokuserat arbete; t.ex. affisch-sweatshop, Uptime-sweatshop. Se sweatshop.

Vagnretur Ett annat namn för restaurang China River, CR.