User Tools

Site Tools


kultur:sweatshop

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
Last revision Both sides next revision
kultur:sweatshop [2016/04/12 13:40]
bjarni en stor bokstav
kultur:sweatshop [2016/05/06 17:03]
bjarni
Line 7: Line 7:
   - Det ger ett ytterligare regelbundet tillfälle för medlemmarna att träffas utöver [[onsdagsmöte|onsdagsmötet]].   - Det ger ett ytterligare regelbundet tillfälle för medlemmarna att träffas utöver [[onsdagsmöte|onsdagsmötet]].
   - Man får nys om vad för intressanta projekt andra medlemmar håller på med.   - Man får nys om vad för intressanta projekt andra medlemmar håller på med.
-  - Man kan sylta in fler människor i sina större ​projekt.+  - Man kan sylta in fler människor i sina egna projekt.
  
 **Datumen för torsdagssweatshopparna** har fluktuerat lite; från att ha börjat med tredje torsdagen i månaden (som motvikt till onsdagsmötet första onsdagen i månaden), till varannan torsdag, till att nu officiellt äga rum dels **Datumen för torsdagssweatshopparna** har fluktuerat lite; från att ha börjat med tredje torsdagen i månaden (som motvikt till onsdagsmötet första onsdagen i månaden), till varannan torsdag, till att nu officiellt äga rum dels
kultur/sweatshop.txt · Last modified: 2016/05/06 18:21 by bjarni