User Tools

Site Tools


kultur:sweatshop

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
Next revision
Previous revision
kultur:sweatshop [2016/04/12 13:40]
bjarni en stor bokstav
kultur:sweatshop [2016/05/06 18:21] (current)
bjarni
Line 1: Line 1:
 ===== Sweatshop ===== ===== Sweatshop =====
  
-Av tradition har styrelsen ​kallat det för "​sweatshop"​ när man ordnat planerade sammankomster för fokuserat arbete med Update-relaterade sysslor. Till exempel har styrelsen ibland träffats för Stingdags-sweatshop eller affisch-sweatshop. Namnet kommer sig av att "​workshop"​ är ett fånigt ord.+Av tradition har Updates styrelse ​kallat det för "​sweatshop"​ när man ordnat planerade sammankomster för fokuserat arbete med Update-relaterade sysslor. Till exempel har styrelsen ibland träffats för Stingdags-sweatshop eller affisch-sweatshop. Namnet kommer sig av att "​workshop"​ är ett fånigt ord.
  
 Sedan en tid har även en så kallad **torsdags-sweatshop** anordnats vissa veckor, då föreningens medlemmar allmänt träffas i [[lokaler:​T-salen]] och arbetar med sina hobbyprojekt och umgås. Vid dessa tillfällen har det också varit gemensam pizzabeställning vid 18. Tanken har varit att fördelarna äro trenne: Sedan en tid har även en så kallad **torsdags-sweatshop** anordnats vissa veckor, då föreningens medlemmar allmänt träffas i [[lokaler:​T-salen]] och arbetar med sina hobbyprojekt och umgås. Vid dessa tillfällen har det också varit gemensam pizzabeställning vid 18. Tanken har varit att fördelarna äro trenne:
Line 7: Line 7:
   - Det ger ett ytterligare regelbundet tillfälle för medlemmarna att träffas utöver [[onsdagsmöte|onsdagsmötet]].   - Det ger ett ytterligare regelbundet tillfälle för medlemmarna att träffas utöver [[onsdagsmöte|onsdagsmötet]].
   - Man får nys om vad för intressanta projekt andra medlemmar håller på med.   - Man får nys om vad för intressanta projekt andra medlemmar håller på med.
-  - Man kan sylta in fler människor i sina större ​projekt.+  - Man kan sylta in fler människor i sina egna projekt.
  
 **Datumen för torsdagssweatshopparna** har fluktuerat lite; från att ha börjat med tredje torsdagen i månaden (som motvikt till onsdagsmötet första onsdagen i månaden), till varannan torsdag, till att nu officiellt äga rum dels **Datumen för torsdagssweatshopparna** har fluktuerat lite; från att ha börjat med tredje torsdagen i månaden (som motvikt till onsdagsmötet första onsdagen i månaden), till varannan torsdag, till att nu officiellt äga rum dels
kultur/sweatshop.1460461213.txt.gz · Last modified: 2016/04/12 13:40 by bjarni