User Tools

Site Tools


kultur:sweatshop

This is an old revision of the document!


Sweatshop

Av tradition har Updates styrelse kallat det för “sweatshop” när man ordnat planerade sammankomster för fokuserat arbete med Update-relaterade sysslor. Till exempel har styrelsen ibland träffats för Stingdags-sweatshop eller affisch-sweatshop. Namnet kommer sig av att “workshop” är ett fånigt ord.

Sedan en tid har även en så kallad torsdags-sweatshop anordnats vissa veckor, då föreningens medlemmar allmänt träffas i T-salen och arbetar med sina hobbyprojekt och umgås. Vid dessa tillfällen har det också varit gemensam pizzabeställning vid 18. Tanken har varit att fördelarna äro trenne:

  1. Det ger ett ytterligare regelbundet tillfälle för medlemmarna att träffas utöver onsdagsmötet.
  2. Man får nys om vad för intressanta projekt andra medlemmar håller på med.
  3. Man kan sylta in fler människor i sina egna projekt.

Datumen för torsdagssweatshopparna har fluktuerat lite; från att ha börjat med tredje torsdagen i månaden (som motvikt till onsdagsmötet första onsdagen i månaden), till varannan torsdag, till att nu officiellt äga rum dels

  1. den tredje torsdagen i varje månad, dels
  2. en ytterligare dag varje månad som bestäms despotiskt av en av styrelsen utsedd sweatshops-führer.

Den senare är tänkt att underlätta för personer som har regelmässigt svårt att komma på torsdagar.

Kallelser till torsdagssweatshop skickas normalt ut via epost till members-listan. Där brukar det stå vilka personer som har meddelat att de tänker komma, och vad för projekt de tänker ta med sig.

kultur/sweatshop.1462551694.txt.gz · Last modified: 2016/05/06 18:21 by bjarni