User Tools

Site Tools


lokaler:datorhallen

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
Next revision
Previous revision
Last revision Both sides next revision
lokaler:datorhallen [2015/11/14 14:57]
vol La till Salvia, ändrade lite andra småsaker
lokaler:datorhallen [2019/05/24 15:12]
vol RIP Bifur (som antagligen inte kommer tillbaka i tidigare form) och Conocybe. Hej Kryten, Lakrits och Lispington.
Line 7: Line 7:
 Dessa datorer är i regel i kontinuerlig drift och har hand om diverse tjänster, eller fungerar som loginservrar på vilka användare kan logga in och köra sina program antingen via ssh eller från terminalerna och arbetsstationerna i [[lokaler:t-salen]]. Dessa datorer är i regel i kontinuerlig drift och har hand om diverse tjänster, eller fungerar som loginservrar på vilka användare kan logga in och köra sina program antingen via ssh eller från terminalerna och arbetsstationerna i [[lokaler:t-salen]].
 === Servrar för allmän inloggning === === Servrar för allmän inloggning ===
 +  * <del>[[admin:maskiner:bifur|Bifur]] - Debian GNU/Linux, powerpc</del>
   * [[admin:maskiner:psilocybe|Psilocybe]] - Debian GNU/Linux, x86   * [[admin:maskiner:psilocybe|Psilocybe]] - Debian GNU/Linux, x86
   * [[admin:maskiner:tricholoma|Tricholoma]] - Debian GNU/Linux, x86_64   * [[admin:maskiner:tricholoma|Tricholoma]] - Debian GNU/Linux, x86_64
-  * [[admin:maskiner:bifur|Bifur]] - Debian GNU/Linuxpowerpc +  * [[admin:maskiner:kryten|Kryten]] - FreeBSDamd64 
-  * [[admin:maskiner:salvia|salvia]] - NetBSD, amd64+  * [[admin:maskiner:salvia|Salvia]] - NetBSD, amd64
  
 === Tjänsteservrar === === Tjänsteservrar ===
-  * [[admin:maskiner:conocybe|Conocybe]] 
   * [[admin:maskiner:galerina|Galerina]]   * [[admin:maskiner:galerina|Galerina]]
   * [[admin:maskiner:iltempo|IlTempo]]   * [[admin:maskiner:iltempo|IlTempo]]
 +  * [[admin:maskiner:lakrits|Lakrits]]
 +  * [[admin:maskiner:lispington|Lispington]]
 +  * [[admin:maskiner:mima|Mima]]
   * [[admin:maskiner:sax|Sax]]   * [[admin:maskiner:sax|Sax]]
   * [[admin:maskiner:wasabi|Wasabi]]   * [[admin:maskiner:wasabi|Wasabi]]
-  * [[admin:maskiner:mima|Mima]] 
  
 ==== Tyngre datorer i hallen ==== ==== Tyngre datorer i hallen ====
lokaler/datorhallen.txt · Last modified: 2020/11/26 18:49 by pontus