User Tools

Site Tools


lokaler:datorhallen

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
lokaler:datorhallen [2015/11/14 14:58]
vol
lokaler:datorhallen [2019/05/24 15:12]
vol RIP Bifur (som antagligen inte kommer tillbaka i tidigare form) och Conocybe. Hej Kryten, Lakrits och Lispington.
Line 7: Line 7:
 Dessa datorer är i regel i kontinuerlig drift och har hand om diverse tjänster, eller fungerar som loginservrar på vilka användare kan logga in och köra sina program antingen via ssh eller från terminalerna och arbetsstationerna i [[lokaler:​t-salen]]. Dessa datorer är i regel i kontinuerlig drift och har hand om diverse tjänster, eller fungerar som loginservrar på vilka användare kan logga in och köra sina program antingen via ssh eller från terminalerna och arbetsstationerna i [[lokaler:​t-salen]].
 === Servrar för allmän inloggning === === Servrar för allmän inloggning ===
-  * [[admin:​maskiner:​bifur|Bifur]] - Debian GNU/Linux, powerpc+  * <del>[[admin:​maskiner:​bifur|Bifur]] - Debian GNU/Linux, powerpc</​del>​
   * [[admin:​maskiner:​psilocybe|Psilocybe]] - Debian GNU/Linux, x86   * [[admin:​maskiner:​psilocybe|Psilocybe]] - Debian GNU/Linux, x86
   * [[admin:​maskiner:​tricholoma|Tricholoma]] - Debian GNU/Linux, x86_64   * [[admin:​maskiner:​tricholoma|Tricholoma]] - Debian GNU/Linux, x86_64
 +  * [[admin:​maskiner:​kryten|Kryten]] - FreeBSD, amd64
   * [[admin:​maskiner:​salvia|Salvia]] - NetBSD, amd64   * [[admin:​maskiner:​salvia|Salvia]] - NetBSD, amd64
  
 === Tjänsteservrar === === Tjänsteservrar ===
-  * [[admin:​maskiner:​conocybe|Conocybe]] 
   * [[admin:​maskiner:​galerina|Galerina]]   * [[admin:​maskiner:​galerina|Galerina]]
   * [[admin:​maskiner:​iltempo|IlTempo]]   * [[admin:​maskiner:​iltempo|IlTempo]]
 +  * [[admin:​maskiner:​lakrits|Lakrits]]
 +  * [[admin:​maskiner:​lispington|Lispington]]
   * [[admin:​maskiner:​mima|Mima]]   * [[admin:​maskiner:​mima|Mima]]
   * [[admin:​maskiner:​sax|Sax]]   * [[admin:​maskiner:​sax|Sax]]
lokaler/datorhallen.txt · Last modified: 2019/05/24 15:12 by vol