User Tools

Site Tools


lokaler:hus_1

Hus 1, ITC

Update har sina lokaler i källaren i hus 1 på ITC på Polacksbacken. Koordinater för platsen är ungefär 59.841111°, 17.648056°.

Vill man åka buss kan man ta nummer 1, 12, 20, eller 21.

Översiktsbild av Polacksbacken för den kartblinde:

Polacksbacken med Hus 1 utmärkt

lokaler/hus_1.txt · Last modified: 2015/09/14 19:07 by bjarni