User Tools

Site Tools


lokaler:start

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Next revision
Previous revision
Last revision Both sides next revision
lokaler:start [2015/08/29 22:13]
lidbjork created
lokaler:start [2015/09/02 12:06]
lidbjork Lade till bjarnis eminenta karta
Line 1: Line 1:
-====== Updates lokaler ​======+===== Updates lokaler =====
  
-Updates lokaler finns i Uppsala universitets Hus 1 på Polacksbacken ​i Uppsala. Vår terminalsal,​ som fungerar som klubblokal, kallas ​[[t-salen]]. Vi har också en [[datorhallen|datorhall]] med bland annat servrar under drift, samt [[förråd]].+Updates lokaler finns i källaren ​i Uppsala universitets Hus 1 på Polacksbacken ​och består av: 
 + 
 +  * [[t-salen|T-salen]], vår terminalsal,​ som fungerar som klubblokal där vi träffas, umgås, studerar, ​har möten, etc. 
 +  * [[datorhallen|Datorhallen]]med bland annat servrar under drift 
 +  * [[forrad|Förråd]], där vi förvarar många av våra datorer, manualer, elektronik, m.m. 
 + 
 +\\ 
 +Klicka på kartan för att se en större karta över Updates lokaler: 
 +\\ 
 +\\ 
 +{{:​lokaler:​lokaler-och-system_300dpi.png?​600|}} 
 +\\ 
 +Illustration:​ bjarni
lokaler/start.txt · Last modified: 2015/09/14 19:11 by bjarni