User Tools

Site Tools


lokaler:start

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
Next revision
Previous revision
Last revision Both sides next revision
lokaler:start [2015/08/30 13:47]
lidbjork Gjorde om sidan med en liten lista
lokaler:start [2015/09/02 12:06]
lidbjork Lade till bjarnis eminenta karta
Line 1: Line 1:
-====== Updates lokaler ​======+===== Updates lokaler =====
  
-Updates lokaler finns i Uppsala universitets Hus 1 på Polacksbacken ​i Uppsala ​och består av:+Updates lokaler finns i källaren ​i Uppsala universitets Hus 1 på Polacksbacken och består av:
  
   * [[t-salen|T-salen]],​ vår terminalsal,​ som fungerar som klubblokal där vi träffas, umgås, studerar, har möten, etc.   * [[t-salen|T-salen]],​ vår terminalsal,​ som fungerar som klubblokal där vi träffas, umgås, studerar, har möten, etc.
   * [[datorhallen|Datorhallen]],​ med bland annat servrar under drift   * [[datorhallen|Datorhallen]],​ med bland annat servrar under drift
   * [[forrad|Förråd]],​ där vi förvarar många av våra datorer, manualer, elektronik, m.m.   * [[forrad|Förråd]],​ där vi förvarar många av våra datorer, manualer, elektronik, m.m.
 +
 +\\
 +Klicka på kartan för att se en större karta över Updates lokaler:
 +\\
 +\\
 +{{:​lokaler:​lokaler-och-system_300dpi.png?​600|}}
 +\\
 +Illustration:​ bjarni
lokaler/start.txt · Last modified: 2015/09/14 19:11 by bjarni