User Tools

Site Tools


lokaler:start

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
Next revision
Previous revision
lokaler:start [2015/08/30 13:48]
lidbjork
lokaler:start [2015/09/14 19:11]
bjarni
Line 1: Line 1:
-====== Updates lokaler ​======+===== Updates lokaler =====
  
-Updates lokaler finns i källaren i Uppsala universitets ​Hus 1 på Polacksbacken och består av:+Updates lokaler finns i källaren i Uppsala universitets ​[[hus 1|ITC hus 1]] på Polacksbacken och består av: 
 + 
 +  * [[t-salen|T-salen]],​ vår terminalsal,​ som fungerar som klubblokal där vi träffas, umgås, studerar, har möten, etc, 
 +  * [[datorhallen|Datorhallen]],​ där vi har våran datordrift, samt 
 +  * [[forrad|Förråd]] med datorutrustning,​ dokumentation,​ osv. 
 + 
 +\\ 
 +Klicka på kartan för att se en större karta över Updates lokaler: 
 +\\ 
 +\\ 
 +{{:​lokaler:​lokaler-och-system_300dpi.png?​600|}}
  
-  * [[t-salen|T-salen]],​ vår terminalsal,​ som fungerar som klubblokal där vi träffas, umgås, studerar, har möten, etc. 
-  * [[datorhallen|Datorhallen]],​ med bland annat servrar under drift 
-  * [[forrad|Förråd]],​ där vi förvarar många av våra datorer, manualer, elektronik, m.m. 
lokaler/start.txt · Last modified: 2015/09/14 19:11 by bjarni