User Tools

Site Tools


lokaler:start

This is an old revision of the document!


Updates lokaler

Updates lokaler finns i Uppsala universitets Hus 1 på Polacksbacken i Uppsala. Vår terminalsal, som fungerar som klubblokal, kallas t-salen. Vi har också en datorhall med bland annat servrar under drift, samt förråd.

lokaler/start.1440879199.txt.gz · Last modified: 2015/08/29 22:13 by lidbjork