User Tools

Site Tools


lokaler:start

This is an old revision of the document!


Updates lokaler

Updates lokaler finns i källaren i Uppsala universitets Hus 1 på Polacksbacken och består av:

  • T-salen, vår terminalsal, som fungerar som klubblokal där vi träffas, umgås, studerar, har möten, etc.
  • Datorhallen, med bland annat servrar under drift
  • Förråd, där vi förvarar många av våra datorer, manualer, elektronik, m.m.
lokaler/start.1440935324.txt.gz · Last modified: 2015/08/30 13:48 by lidbjork