User Tools

Site Tools


lokaler:t-salen

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
Last revision Both sides next revision
lokaler:t-salen [2015/11/17 16:02]
vol [Kaffe] 1x4 förtusan!
lokaler:t-salen [2016/04/13 16:18]
bjarni
Line 1: Line 1:
 ===== T-salen ===== ===== T-salen =====
  
-T-salen är en datasal i källaren i [[Hus 1|ITC hus 1]] som drivs helt och hållet av Update, och fungerar som vår huvudsakliga föreningslokal där vi träffas och umgås. Salen är tillgänglig som Unix-labbsal för alla studenter, och det går att logga in på IT-institutionens servrar precis som vanligt. Är man medlem i Update får man också ett [[admin:konto|konto på våra servrar]] och tillgång till dessa på terminalerna i T-salen.+T-salen är en datasal i källaren i [[Hus 1|ITC hus 1]] som drivs helt och hållet av Update, och fungerar som vår huvudsakliga föreningslokal där vi träffas och umgås. Salen är tillgänglig som Unix-labbsal för alla studenter, och det går att logga in på IT-institutionens servrar precis som vanligt. Är man medlem i Update får man också ett [[admin:handbok|konto på våra servrar]] och tillgång till dessa på terminalerna i T-salen.
  
 [[this>​lib/​exe/​fetch.php/​lokaler:​t-salen-stor.png|{{ t-salen-liten.png|T-salen}}]] [[this>​lib/​exe/​fetch.php/​lokaler:​t-salen-stor.png|{{ t-salen-liten.png|T-salen}}]]
lokaler/t-salen.txt · Last modified: 2016/04/13 16:29 by bjarni