User Tools

Site Tools


lokaler:t-salen

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
Next revision
Previous revision
lokaler:t-salen [2015/11/17 16:02]
vol [Kaffe] 1x4 förtusan!
lokaler:t-salen [2016/04/13 16:29] (current)
bjarni [Regler och tips]
Line 1: Line 1:
 ===== T-salen ===== ===== T-salen =====
  
-T-salen är en datasal i källaren i [[Hus 1|ITC hus 1]] som drivs helt och hållet av Update, och fungerar som vår huvudsakliga föreningslokal där vi träffas och umgås. Salen är tillgänglig som Unix-labbsal för alla studenter, och det går att logga in på IT-institutionens servrar precis som vanligt. Är man medlem i Update får man också ett [[admin:konto|konto på våra servrar]] och tillgång till dessa på terminalerna i T-salen.+T-salen är en datasal i källaren i [[Hus 1|ITC hus 1]] som drivs helt och hållet av Update, och fungerar som vår huvudsakliga föreningslokal där vi träffas och umgås. Salen är tillgänglig som Unix-labbsal för alla studenter, och det går att logga in på IT-institutionens servrar precis som vanligt. Är man medlem i Update får man också ett [[admin:handbok|konto på våra servrar]] och tillgång till dessa på terminalerna i T-salen.
  
 [[this>​lib/​exe/​fetch.php/​lokaler:​t-salen-stor.png|{{ t-salen-liten.png|T-salen}}]] [[this>​lib/​exe/​fetch.php/​lokaler:​t-salen-stor.png|{{ t-salen-liten.png|T-salen}}]]
Line 16: Line 16:
   * Om du använder bestick, muggar, tallrikar etc, kom ihåg att genast diska dem när du är färdig.   * Om du använder bestick, muggar, tallrikar etc, kom ihåg att genast diska dem när du är färdig.
   * Var noga med att släcka och stänga dörren om du är sist att lämna T-salen.   * Var noga med att släcka och stänga dörren om du är sist att lämna T-salen.
-  * Om du lämnar din terminal, kom ihåg att [[admin:​låsa terminalen|låsa den]] så du inte blir [[kultur:​byxning|byxad]].+  * Om du lämnar din terminal, kom ihåg att [[admin:handbok#låsa terminalen|låsa den]] så du inte blir [[kultur:​byxning|byxad]].
   * Utanför arbetstid stängs ventilationen av, och man måste då slå på den manuellt för att få luft så man inte kvävs. Detta gör man genom trycka och hålla in knappen med den oranga lampan på hörnet vid dörröppningen ut till korridoren. När lampan tänds har man framgångsrikt tryckt och hållit in knappen. Ventilationen går sedan i en timme, varefter man får genomföra aktiveringsproceduren ånyo.   * Utanför arbetstid stängs ventilationen av, och man måste då slå på den manuellt för att få luft så man inte kvävs. Detta gör man genom trycka och hålla in knappen med den oranga lampan på hörnet vid dörröppningen ut till korridoren. När lampan tänds har man framgångsrikt tryckt och hållit in knappen. Ventilationen går sedan i en timme, varefter man får genomföra aktiveringsproceduren ånyo.
  
lokaler/t-salen.1447772536.txt.gz · Last modified: 2015/11/17 16:02 by vol