User Tools

Site Tools


project:vacscan

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Next revision
Previous revision
project:vacscan [2017/09/14 13:34]
kgs created
project:vacscan [2017/09/22 20:14]
bjarni removed
Line 1: Line 1:
-====== Spectra ​Vacscans ​====== +====== Spectra ​Vacscan ​======
- +
-* Hittades i skroten av bjarni. +
-* Vi tänkte försöka dissassembla det vi hittar i minnet för att lära oss hur dess I/O fungerar. +
-* Sedan kan vi flasha om minnet och göra egna spel eller program för den.+
  
 +  * Hittades i skroten av bjarni.
 +  * Vi tänkte försöka dissassembla det vi hittar i minnet för att lära oss hur dess I/O fungerar.
 +  * Sedan kan vi flasha om minnet och göra egna spel eller program för den.
 +  * "​Hittade [[http://​www.update.uu.se/​~kgs/​vacscan/​LP101002.204Vacscan.pdf|manual]] men bjarni vill inte bli spoilad så använd endast i nödfall!"​ - kgs