User Tools

Site Tools


project:vacscan

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
Next revision
Previous revision
Next revision Both sides next revision
project:vacscan [2017/09/14 13:34]
kgs
project:vacscan [2017/09/15 15:00]
kgs
Line 1: Line 1:
-====== Spectra ​Vacscans ​======+====== Spectra ​Vacscan ​======
  
   * Hittades i skroten av bjarni.   * Hittades i skroten av bjarni.
   * Vi tänkte försöka dissassembla det vi hittar i minnet för att lära oss hur dess I/O fungerar.   * Vi tänkte försöka dissassembla det vi hittar i minnet för att lära oss hur dess I/O fungerar.
   * Sedan kan vi flasha om minnet och göra egna spel eller program för den.   * Sedan kan vi flasha om minnet och göra egna spel eller program för den.
 +  * "​Hittade [[http://​www.update.uu.se/​~kgs/​vacscan/​LP101002.204Vacscan.pdf|manual]] men bjarni vill inte bli spoilad så använd endast i nödfall!"​ - kgs