User Tools

Site Tools


project:vacscan

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
Next revision
Previous revision
project:vacscan [2017/09/14 13:34]
kgs
project:vacscan [2017/09/22 20:14]
bjarni removed
Line 1: Line 1:
-====== Spectra ​Vacscans ​======+====== Spectra ​Vacscan ​======
  
   * Hittades i skroten av bjarni.   * Hittades i skroten av bjarni.
   * Vi tänkte försöka dissassembla det vi hittar i minnet för att lära oss hur dess I/O fungerar.   * Vi tänkte försöka dissassembla det vi hittar i minnet för att lära oss hur dess I/O fungerar.
   * Sedan kan vi flasha om minnet och göra egna spel eller program för den.   * Sedan kan vi flasha om minnet och göra egna spel eller program för den.
 +  * "​Hittade [[http://​www.update.uu.se/​~kgs/​vacscan/​LP101002.204Vacscan.pdf|manual]] men bjarni vill inte bli spoilad så använd endast i nödfall!"​ - kgs