User Tools

Site Tools


project:vacscan

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Next revision
Previous revision
project:vacscan [2017/09/14 13:34]
kgs created
— (current)
Line 1: Line 1:
-====== Spectra Vacscans ====== 
- 
-* Hittades i skroten av bjarni. 
-* Vi tänkte försöka dissassembla det vi hittar i minnet för att lära oss hur dess I/O fungerar. 
-* Sedan kan vi flasha om minnet och göra egna spel eller program för den. 
  
project/vacscan.1505388852.txt.gz · Last modified: 2017/09/14 13:34 by kgs