User Tools

Site Tools


project:vacscan

This is an old revision of the document!


Spectra Vacscans

  • Hittades i skroten av bjarni.
  • Vi tänkte försöka dissassembla det vi hittar i minnet för att lära oss hur dess I/O fungerar.
  • Sedan kan vi flasha om minnet och göra egna spel eller program för den.
project/vacscan.1505388886.txt.gz · Last modified: 2017/09/14 13:34 by kgs