User Tools

Site Tools


project:vacscan

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
Next revision
Previous revision
project:vacscan [2017/09/15 15:00]
kgs
— (current)
Line 1: Line 1:
-====== Spectra Vacscan ====== 
  
-  * Hittades i skroten av bjarni. 
-  * Vi tänkte försöka dissassembla det vi hittar i minnet för att lära oss hur dess I/O fungerar. 
-  * Sedan kan vi flasha om minnet och göra egna spel eller program för den. 
-  * "​Hittade [[http://​www.update.uu.se/​~kgs/​vacscan/​LP101002.204Vacscan.pdf|manual]] men bjarni vill inte bli spoilad så använd endast i nödfall!"​ - kgs 
project/vacscan.1505480430.txt.gz · Last modified: 2017/09/15 15:00 by kgs