User Tools

Site Tools


projekt:drtrivsel:start

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

projekt:drtrivsel:start [2016/04/12 13:46] (current)
bjarni created
Line 1: Line 1:
 +===== Doktor Trivsel =====
 +
 +Dr Trivsel är martin och bjarnis projekt att bygga en egen dator. Arkitekturen är en egen design, och datorn är tänkt att byggas huvudsakligen i [[https://​en.wikipedia.org/​wiki/​7400_series|7400-logik]]. Riktlinjer för projektet är enkelhet och användbarhet;​ instruktionsuppsättningen är designad för att vara enkel att avkoda och sekvensiera,​ för att göra det så sannolikt som möjligt att vi orkar genomföra det elektroniska konstruktionsarbetet,​ men samtidigt är datorn tänkt att bli tillräckligt kraftfull och lättprogrammerad för att tillåta ett riktigt multitaskande operativsystem och för att användas till verkliga tillämpningar,​ inte bara som kuriosa.
 +
 +==== Projektöversikt ====
 +
 +Saker som ingår i projektet:
 +
 +  * Designa en ISA (mestadels färdigt)
 +  * Skriva en emulator (mestadels färdigt)
 +  * Skriva utvecklingsverktyg (påbörjat)
 +  * Designa kretsar (inte påbörjat)
 +  * Bygga datorn (inte påbörjat)
 +
 +Källkod till emulatorn och verktygen finns [[https://​github.com/​mtornwall/​drtrivsel/​|på Github]].
 +
 +Om man är intresserad av projektet kan man ofta hitta bjarni och martin i [[lokaler:​T-salen]] när det är [[kultur:​sweatshop]].
 +
 +==== Arkitektur ====
 +
 +Dr Trivsel är en 16 bitars arkitektur med 16 bitars virtuell adressering. Processorn har 16 general purpose-register,​ varav ett är ett hårdvirat nollregister. Instruktionsuppsättningen är mestadels regelbunden och använder i regel tvåoperandsformat,​ där den ena operanden är ett register och den andra är ett register, en konstant, eller en minnesoperand. Instruktioner kodas med ett 16-bitars ord, eller två ord om instruktionen innehåller en 16-bitars konstant.
  
projekt/drtrivsel/start.txt · Last modified: 2016/04/12 13:46 by bjarni