User Tools

Site Tools


projekt:inkoepslista

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Next revision
Previous revision
Last revision Both sides next revision
projekt:inkoepslista [2017/08/16 19:19]
kgs created
projekt:inkoepslista [2017/08/17 18:37]
kgs
Line 1: Line 1:
-KOMPONENTER +===== Komponenter ===== 
-* Breadboards (och sladdar) +  * Breadboards (och sladdar) 
-* Protypkort +  * Protypkort 
-* Passiva komponenter +  * Passiva komponenter 
-* Sensorer (ir-mottagare,​ mikrofon, ir-diod, temperaturmätare) +  * Sensorer (ir-mottagare,​ mikrofon, ir-diod, temperaturmätare) 
-* Piezoelement +  * Piezoelement 
-* Lysdioder+  * Lysdioder 
 +  * Dioder (moderna) 
 +  * Transistorer (också moderna)
  
-VERKTYG +===== Verktyg ===== 
-* Limpistol +  * Limpistol 
-* Pelarborr +  * Pelarborr 
-* Lödutrustning+  * Lödutrustning
  
-PRYLAR +===== Övrigt ===== 
-* Oscilloscop +  * Oscilloscop 
-* Labbnätagg +  * Labbnätagg 
-* Krokodilarmar +  * Krokodilarmar 
-* Arduino ("en uno kanske räcker"​ - tharo)+  * Arduino ("en uno kanske räcker"​ - tharo) 
 +  * 3d-skrivare
projekt/inkoepslista.txt · Last modified: 2017/10/19 20:36 by kgs