User Tools

Site Tools


projekt:inkoepslista

This is an old revision of the document!


KOMPONENTER * Breadboards (och sladdar) * Protypkort * Passiva komponenter * Sensorer (ir-mottagare, mikrofon, ir-diod, temperaturmätare) * Piezoelement * Lysdioder

VERKTYG * Limpistol * Pelarborr * Lödutrustning

PRYLAR * Oscilloscop * Labbnätagg * Krokodilarmar * Arduino (“en uno kanske räcker” - tharo)

projekt/inkoepslista.1502903945.txt.gz · Last modified: 2017/08/16 19:19 by kgs