User Tools

Site Tools


projekt:orgel:devlog

This is an old revision of the document!


03/11/2017

Gamla anteckningar som gjorts tidigare i projektet undersökt och ett antal visar sig vara utdaterade och makuleras. En ny updaterad ritning av bussinterfacekortet skapas, baserad delvis på tidigare skisser.

02/11/2017

Nätaggregatets sladdar sätts fast och löds dit. Sedan monteras bakplanet åt korrekt håll efter att vi ändrat på designen. Slutligen skruvas modulramen fast på basen till topplådan.

projekt/orgel/devlog.1509737231.txt.gz · Last modified: 2017/11/03 20:27 by kgs