User Tools

Site Tools


projekt:orgel:devlog

This is an old revision of the document!


Dev log för Ogler/Euler

2018-??-??

Moderkortet har bytts ut mot ett som bjarni fått av Micken. Det nya moderkortet har monterats.

2018-??-??

Kortet med buffrarna har vidareutvecklats men är ännu inte färdigt.

2017-11-10

Sidan mot pärmen har monterats. Vi stötte på visst problem med hålavståndet för bakplansmonteringen i den högra lådan. När bakplan skall monteras där måste vi borra.

2017-11-08

Nätagget 5v monteras bakom skärmen ovanför vårt egna nätagg. Vi konstruerar samtidigt en ställning för montering av den högra modullådan.

En pärm har införskaffats att användas för förvaring av anteckningar, ritningar och dokumentation. Vi har även bestämt oss att vi till höger om modulställningen har ett fack för pärmen.

2017-11-03

Gamla anteckningar som gjorts tidigare i projektet undersökt och ett antal visar sig vara utdaterade och makuleras. En ny updaterad ritning av bussinterfacekortet skapas, baserad delvis på tidigare skisser.

2017-11-02

Nätaggregatets sladdar sätts fast och löds dit. Sedan monteras bakplanet åt korrekt håll efter att vi ändrat på designen. Slutligen skruvas modulramen fast på basen till topplådan.

projekt/orgel/devlog.1516546475.txt.gz · Last modified: 2018/01/21 15:54 by kgs